Подршка у контроли и искорењивању болести животиња

Штампа

                                                                                                                        

        ИНФОРМАЦИЈА                    

САСТАНАК У ОКВИРУ РЕГИОНАЛНЕ КОМПОНЕНТЕ

Подршка у контроли и искорењивању болести животиња

             Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, бивша Република Југославије Македонија,

Црна Гора, Србија и Косово*

IPA Project више држава корисника - Западни Балкан

(EuropeAid/129988/C/SER/MULTI)

 

Дана 2. априла 2012. године одржаће се у хотелу Holiday Inn у Београду, први састанак регионале компоненте програма ''Подршка у контроли и искорењивању болести животиња'' на подручју западног Балкана.

Европска комисија (ЕК) активно подржава планове за ЕУ приступање западног Балкана кроз финансијску подршку земљама које су у процесу придруживања преко Инструмента за претприступну помоћ (IPA), а који има за циљ да ојача институционалне капацитете, међу-граничну сарадњу, економски и друштвени развој и развој руралног подручја.

У свакој земљи у региону су покренути Пројекти финансирани из IPA буџета како би се ојачао систем контроле болести животиња, са посебном пажњом на искорењивање беснила и класичне куге свиња (ККС). Пројекат пружа подршку у унапређивању регионалне и међу-граничне сарадње, олакшава усклађивање, координацију искорењивања и контролише активности на регионалном нивоу.

Састанци, као део Пројекта више држава корисника, се организују у свакој од земаља западног Балкана у циљу информисања учесника у систему о подршци коју Европска комисија пружа за контролу и искорењивање беснила и ККС  кроз регионално координисани приступ.

Поред представника Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Управе за ветерину, као директног корисника пројекта, састанку ће присуствовати и остале државне институције, ветеринарски институти, ловачка удружења, јавна предузећа, удружења фармера, групе потрошача, невладине организације, као и новинари задуженим за овај сектор.

Током састанака размењиваће се информације о активностима и мерама које су IPA Пројекти који раде на регионалном и националном нивоу предузели ради побољшања међу-граничне сарадње и координацији активности у региону.

Тагови: Догађаји

 
Go Back