Информација о раду ветеринарске инспекције

Штампа

Одељење ветеринарске инспекције извештаје о повученој и нешкодљиво поништенoј храни животињског порекла на територији Републике Србије (из 25 округа) обрадило је збирно за прва три квартала 2012. године.

Извештаји који се односе на четврти квартал 2012. достављају се до 15-тог у месецу, од стране шефова одсека ветеринарске инспекције са регионалног нивоа а обједињавају на централном нивоу у збирни годишњи извештај до 20. јануара 2013. године, за претходну годину.

У поменутом периоду ветеринарска инспекција  извршила  је укупно 30950   контрола на територији Републике Србије у објектима под надзором.

Од овог броја извршених службених контрола у малопромету било је 9895.

( самоуслуге, продавнице меса, продавнице деликатеса, киосци...).

Најчешћи узроци повлачења хране животињског порекла из промета су :  истекао рок трајања, без декларације, необележено жигом, неадекватно складиштено, промењених органолептичких особина, микробиолошки неисправно. Из разлога небезбедности за потрошаче из промета је повучено :

-  18.785 кг. меса

-  10.194 кг. производа од меса

-  273 л. млека

-  2716 кг. производа од млека

-  4444 кг. риба

-  1865 кг. производа од риба

-  86.390  комада  јаја

-  60 кг. меда

-  2180 кг. остале хране животињског порекла 

У случају да се у промету затекну намирнице које нису здравствено исправне, налаже  се њихово повлачење из промета и нешкодљиво поништавање, а против субјекта који је овакву намирницу ставио у промет, покреће се прекршајни поступак уколико се ради о физичком лицу или предузетнику, или привредни преступ уколико се ради о правном лицу.

У периоду три квартала (јануар-септембар 2012. године)  поднето је укупно 1820 пријава суду од тога :

-  155 пријава за привредни преступ

-  1657 прекршајне пријаве

-  8 кривичних пријава 

Тагови: Догађаји Ветеринарска инспекција

 
Go Back