Правилник о програму мера здравствене заштите животиња за 2013. годину

Штампа

Нацрт Правилника о Програму мера здравствене заштите животиња у Републици Србији предат је 28. марта 2013. године правној служби Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије ради формално-правног усаглашавања и прослеђивања Секретаријату за законодавство.

По добијању сагласности Правилник ће бити дат на објаву Службеном гласнику РС о чему ће ветеринарска јавност бити благовремено обавештена.

 
Go Back