Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Објављен је Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње који можете преузети овде.

Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину


Објављен је Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2017. годину који можете преузети овде.

ВАНРЕДНА СЛУЖБЕНА КОНТРОЛА ОБЈЕКТА ЗА КЛАЊЕ МЕСА ПАПКАРА У МАЧВАНСКОМ ОКРУГУ


Републичка ветеринарска инспекција са централног нивоа, је дана  21. 10. 2016. године извршила вандредну службену контролу објекта за клање меса папкара у Мачванском Прњавору у мачванском Управном  округу . Током службене контроле утврђено је да објекат не испуњава опште услове- зидови, подови, плафони и опрема,затечени оштећении неопрани , што је у супротности  са Правилником  о условима хигијене хране („Службени гласник РС“ бр. 73/10). Уочен је и недостатак опреме која је потребна да би  хигијена  процеса производње хране била у складу са прописима  и да би се у објекту произбводила безбедна храна. Опрема у делу пријема животиња, кланични депо,   није изграђена тј.одржавана на такав начин да би се испоштовала добробит животиња, што је у супротности са Законом о добробити животиња („Службени гласник РС“ бр. 41/09) На основу затеченог стања у објекту републичка ветеринарска инспекција је забранила коришћење опреме, алата, простора и просторија, до отклањања недостатака, за које је издато решење и дати рокови у складу са Законом о ветеринарству („Службени гласник РС“ бр. 91/05 и 30/10).

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И КОНТРОЛА ОДРЖАВАЊА ВАШАРА У РАШКОЈ


Републичка ветеринарска инспекција рашког Управног округа са седиштем у Краљеву је званичним путем добила пријаву од стране грађана у којој је наведено да ће се у периоду од 05.10.до 15.10. 2016 .год.  у домаћинствима који су у насељу Супње Општинe Рашка обављати делатност клања прасића поводом одржавања вашара у  Рашки . Руководилац групе ветеринарске инспекције за контролу безбедности и квалитета рашког Управног округа , је званичним путем поднела предлог Основном суду у Рашки за наредбу о увиђају у напред наведена домаћинства у складу са чл. 22. став. 4 Закона о инспекцијском надзору а у циљу утврђивања да се ради о нерегистрованим субјектима у складу са чл. 33 истог Закона. Инспекцијски надзор су извршили ветеринарски инспектори из Краљева и Тутина. Инспектори  су на основу наредбе Основног  суду у Рашки ушли у дворишта и након извршених инспекцијских контрола стављено је ван промета као небезбедна храна : укупно 228 кgмеса прасећег и 330 кg прасећег печења. Храна која је искључена из промета  складиштена је  у хладњачи  Т.П.  ,,ИБАР,, Рашка до коначног уништења. У моменту контроле затечено је и  8 прасића која нису била обележена и  стављена  у карантин. У контроли је утврђено да се ради о нерегистрованим субјектима који не поседују решења од МПЗЖС, Управе за ветерину о испуњености општих и посебних услова за обављање делатности клања папкара. Такође су обилажени штандови са храном животињског порекла ( печење, брза храна ) у граду где се одржавао вашар где нису утврђене неусаглашености. У контроли је сачињено 7 записника, донета су 4 решења. Биће упућена обавештења пореској управи и поднесени  захтеви  за покретање прекршајног поступка у складу са чл.57 . став1. Закона о инспекцијском надзору.

УКИНУТЕ ЗАРАЖЕНЕ ЗОНЕ ПРОТИВ НОДУЛАРНОГ ДЕРМАТИТИСА


Управа за ветерину је донела одлуку о укидању заражених и угрожених подручја, односно спровођења ванредних ветеринарско санитарних мера због појаве нодуларног дерматитиса (болести квргаве коже) у Јабланичком, Пиротском, Топличком, Пчињском, Зајечарском и Борском управном округу.Тиме су укинуте и специфичне забране уведене у циљу спречавања ширења, сузбијања и искорењивања ове болести.   У складу са Инструкцијом о поступку доношења решења о престанку мера на зараженим газдинствима, зараженом и угроженом подручју због појаве нодуларног дерматитиса број 323-02-2433/2016-05/7 од 16.08.2016. године, Регионални кризни центри за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести нодуларни дерматитис са седиштем у Нишу и Зајечару обратили су се Националномкризном центру за праћење кретања, превенцију и контролу заразне болести нодуларни дерматитис са седиштем у Управи за ветерину,са предлогом за укидање решења којима су је територије одређених општина проглашене зараженим, односно угроженим подручјима од заразне болести нодуларни дерматитис.

Нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса


Министарство пољопривреде и заштите животне средине донело је нови Правилник о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа од меса (“Сл. гласник РС”, бр. 94/2015) који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Одлука о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња


Одлуку о висини трошкова за обележавање и евиденцију животиња ("Сл. гласник РС", бр. 115/14) можете преузети овде.

Почетна Вести Вести о догађајима ИНФОРМАЦИЈА О ПОЈАВИ ПРВОГ СЛУЧАЈА АВИЈАРНЕ ИНФЛУЕНЦЕ У СРБИЈИ

ИНФОРМАЦИЈА О ПОЈАВИ ПРВОГ СЛУЧАЈА АВИЈАРНЕ ИНФЛУЕНЦЕ У СРБИЈИ

Први случај авијарне инфлуенце код дивљих птица: У току спровођења ветеринарског надзора, утврђена су угинућа 6 лабудова на подручју Ковиљског рита за које је у Научном институту за ветеринарство из Новог Сада и Националној референтној лабораторији за авијарну инфлуенцу у Краљеву утврђено да се ради о авијарној инфлуенци код дивљих птица изазваној сојем вируса Х5Н8.

 

Услед појаве авијарне инфлуенце у октобру у више земаља ЕУ, попут Мађарске, Холандије, Данске и Немачке, Швајцарске и Хрватске, Управа за ветерину је предузела одговарајуће превентивне мере почев још од 24.11.2016. године. Мере укључују епизоотиолошки и ветеринарски надзор, едукацију власника живине и побољшање примене мера на фармама живине.Ускладу са праксом из претходних година током периода прелета дивљих птица формирани су национални и регионални центри за праћење ситуације и спречавање ширења авијарне инфлуенце са дивљих и миграторних птица надомаћу живину.

Србија апсолутно располаже адекватним ресурсима да се спречи ширење болести и изврши ефикасно сузбијање, као и одговарајући правни оквир који је у потпуности усаглашен са правилима контроле у ЕУ. Такође, обезбеђена су и финансијска средства за евентуалну надокнаду штета власницима живине.

Позивамо власнике живине како мање тако и оне који поседују фарме да се држе прописаних мера, да живину држе у затвореном простору и да за све неопходне информације се обрате свом ветеринару које смо ми у потпуности припремили за овакве и сличне ситуације.

Ветеринарске екипе обилазе терен и врше здравствени надзор живине у целом подручју као и едукацију власника. Ветеринарска инспекција је увела мере на које ће се спроводити на тим подручјима, које укључују мере појачаног надзора здравственог стања живине, контролу промета живине, птица, приплодних јаја, производа пореклом од живине и птица идруге мере у складу са прописима. Ветеринарске станице вршиће сталну едукацију власника у циљу подизања нивоа биосигурносних мера на газдинствима и спречавања појаве и ширења авијарне инфлуенце.

Управа за ветерину је припремила информације о авијарној инфлуенци, смернице за узгајиваче, као и упутство за ветеринаре, који се могу наћи на интернет страницама Управе:

http://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/avijarna-influenca

Пријављивање сумње на птичји грип

Узгајивачи живине дужни су да пријаве сваку сумњу на болест ветеринару или ветеринарском инспектору. Карактеристични симптоми болести су:

  • Изненадна угинућа живине, чак и без симптома болести
  • Слабост и потиштеност, уз накострешеност перја
  • Велики пад носивости јаја, лош квалитет љуске
  • Респираторни симптоми - кашаљ, дисање на отворени кљун, оток главе и врата
  • Цијаноза кресте и подбрадњака
  • Тачкаста крварења на слузницама и поткожном ткиву
  • Нервни симптоми (отежано кретање,грчеви, кретње у круг, парализа)

Уколико се уоче симптоми болести, без одлагања позвати свог ветеринара и пријавити сумњу надлежном ветеринарском инспектору.

 

Zarazne bolesti zivotinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

Previous Следећа

informator_o_radu

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional