PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Lični prtljag

 

Pošiljke proizvoda životinjskog porekla, koje čine deo  ličnog prtljaga, namenjene ličnoj potrošnji, pod uslovom da dolaze iz država iz kojih nije zabranjen uvoz ili tranzit  i čija ukupna masa ne prelazi 1 kg, mogu se unositi u Republiku Srbiju,pod uslovom da:

   -      ne zahtevaju temperaturni režim pre potrošnje,

   -      su pakovani u originalnom pakovanju , i da su namenjeni potrošnji

          od strane krajnjeg korisnika,

   -      da je pakovanje neoštećeno, izuzev ako se trenutno koriste;

Pošiljke proizvoda životinjskog porekla čija ukupna masa prelazi 1kg unose se u Republiku Srbiju kao uvozne pošiljke koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli granične veterinarske inspekcije na određenim graničnim prelazima  i koje mora da  prati međunarodni veterinarski sertifikat i rešenje o veterinarsko sanitarnim uslovima za uvoz.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional