Штампа

Ветеринарске станице и ветеринарске клинике могу конкурисати даном објављивања текста КОНКУРСА у Службеном гласнику Републике Србије, број 108/2013.

Конкурс је отворен  10  (десет) дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије. По истеку  рока од 10 (десет) дана конкурс се сматра затвореним.

Одлука о критеријумима за вредновање и начину бодовања пријава ветеринарских станица и клиника које учествују на конкурсу за уступање послова из програма мера за период 2014-2016. године

Тагови: Управа Обавештења Ветеринарске организације и ветеринарске услуге Програм мера 2014

 
Go Back