Štampa

Zbog pojave bolesti ptica - Avijarne influence u državama: Savezna Republika Nemačka, Kralјevina Holandija i Velika Britanija, na pošilјke životinjskog porekla i živih životinja koje se uvoze na teritoriju Republike Srbije, primenjuje se Naredbe o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti ptica-Avijarne influence u Republiku Srbiju („Sl. glasnik RS“, br. 28/2006. dalјe: Naredba) i zabrana uvoza u skladu sa tačkama 2. ,3., 4., i 5.

Tačkom 6. i 18. Naredbe  moguće je realizovati uvoz pošilјaka, uz primenu principa regionalizacije, ako se utvrdi da ne postoji rizik po zdravlјe životinja i zdravlјe lјudi.

Imajući u vidu napred navedeno potrebno je da Zahtev za utvrđivanje da ne postoje veterinarsko-sanitarne smetnje za uvoz pošilјke dopunite dodatnim dokumentima overenim od nadležne veterinarske službe zemlјe porekla pošilјke:

1. udalјenost farme (objekta) porekla životinja od najbližeg mesta izbijanja zarazne bolesti ptica – Avijarne influence, odnosno zaraženog područija;

2.  biosigurnosne mere koje se sprovode na farmi (u objektu) porekla živine (odnosi se samo na uvoz živih životinja)

3. o sprovedenim merama nadzora i programa dijagnostičkih ispitivanja sprovedenih na farmi ( u objektu) porekla živine (odnosi se samo na uvoz živih životinja).

Gore navedenu dokumentaciju neophodno je dostaviti na srpskom jeziku prevedenu od srane sudskog tumača.

Iz svega iznetog, potrebno je da u skladu sa uputstvom iz ovog obaveštenja dopunite Vaš zahtev, u roku od 15 dana od dana prijema. Ukoliko u ostavlјenom roku to ne učinite, Vaš Zahtev neće biti uzet u razmatranje, te će primenom člana 58.stava 2. ZUP-a  doneti zaklјučak kojim se zahtev odbacuje.

Tagovi: Управа Обавештења Међународни промет

 
Go Back