PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

DO SADA NEŠKODLJIVO UNIŠTENO 200 TONA LEŠEVA ŽIVOTINJA

El. pošta Štampa PDF

U kafilerijama u Srbiji do sada je, na neškodlјiv način, uništeno oko 200 tona leševa uginulih životinja, od čega 169 tona u kafileriji u Inđiji. Ministar polјoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavlјević Bošković i načelnica veterinarske inspekcije Sanja Čelebićanin obišle su danas kafileriju "Energo zelena" u Inđiji u kojoj je Vlada Srbije odobrila da se, pod posebnim uslovima, prerade životinje uginule u poplavama.

Čelebićanin je navela da u Srbiji trenutno postoje tri kafilerije u kojima se mogu uništavati leševi životinja, a kafilerija u Inđiji ima najveće kapacitete, dok se dve manje nalaze u Somboru i Ćupriji.

 

Prema njenim rečima, prilikom transporta, ulaska i prerade tih sirovina moraju strogo biti ispoštovane procedure. Kafilerija u Inđiji, dodala je, ima dovolјne prerađivačke kapacitete, ogromne prijemne tankove i ispunjava sve veterinarske i sanitarne uslove, kada je u pitanju postupanje sa ovim materijalom.
 
Čelebićanin je napomenula da će prilikom transporta stoke iz pograničnih područja biti ispoštovana specifična procedura, kao i da će leševi životinja biti transportovani u specijalnim vozilima koja su posebno označena.
 
"Leševi životinja prerađuju se u mesno koštano brašno prve kategorije koje se koristi kao gorivo u pećima sa izuzetno visokim temperaturama od 800 do 1.000 stepeni i u tehničku masnoću, koja se takođe služi u tehničke svrhe", objasnila je načelnica veterinarske inspekcije.

 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional