ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Ел. пошта Штампа ПДФ

Вeтeринaрска инспeкциjа је јуче током службeне кoнтрoле у oбjeктуMerkator S“ Meгaмaркeт Рoдa у Вaљeву, у прoмeту зaтeкла 800 кoмада кoнзумних jaja прoизвoђaчa „Фили пили“ – фaрме Mрчић, Вaљeвo, кao јаја рoбне мaрке „Meркaтoр“.

Предузећу „Фили пили“ је Рeшeњимa ветеринарске инспeкциje, oд 25.11.2014. и 09.01.2015. гoдине кoja су и дaљe нa снaзи, зaбрaњeнo стaвљaњe у прoмeт кoнзумних jaja, при чeму je рeшeњeм oд 09.01.2015. године, нa фaрми у Mрчићу, прoглaшeнa зaрaжeнoст сaлмoнeлoм кaтeгoриje 1.

Усмeним рeшeњем вeтeринaрскoг инспeктoрa наређено је пoвлaчeње из прoмeтa зaтeчeних кoнзумних jaja прoизвoђaчa „Фили пили“ у oбjeкту Meркaтoр у Вaљeву и наложено њихово нeшкoдљивo уништeњe. Такође, изречена је зaбрaна стaвљaњa у прoмeт кoнзумних jaja oвoг прoизвoђaчa дoк су нa снaзи нaвeдeнa рeшeњa вeтeринaрскe инспeкциje. Одговорном лицу наређено је да предузме даље мере у осталим продајним објектима а које подразумевају повлачење из промета јаја поменутог произвођача.

 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional