PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

 
   

Kampanja obeležavanja ovaca i koza započeta je u septembru 2006. godine. U međuvremenu je obeleženo i registrovano više od1.900.000 ovacana105.000 gazdinstava, i više140.000 kozana26.500 gazdinstava.

Uz podršku EU projekta “Tehnička podrška sistemu obeležavanja i registracije životinja u Republici Srbiji” pripremljen je novi Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije ovaca i koza, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije ovaca i koza, objavljen 4. februara 2011. godine u Službenom glasniku RS broj 6/11, čija primena počinje od 1. juna 2011. godine.

Primena elektronske identifikacije kod ovaca i koza planirana je za 2013. godinu.

Trenutno je u razvoju softversko rešenje u Centralnoj bazi podataka koje će omogućiti praćenje kretanja kod ovaca i koza i utvrđivanje sledljivosti, a radi se i na izradi uputstava i operativnih procedura na terenu. 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional