OBAVEŠTENJE O NALAZU STRUVITA U FILETIMA SKUŠE IZ HRVATSKE


Državni inspektorat Republike Hrvatske objavio je informaciju za potrošače o opozivu proizvoda Adriatic Queen, „Skuša fileti u maslinovom ulju“ , težine 105 g, broj lota  L12/03/20 V4,  zbog postojanja mogućnost pojave kristala “struvita”, proizvođača  “Sardina d.o.o” , Postira, Hrvatska. Kristali struvita nastaju spajanjem prirodnih, normalnih sastojaka mesa svih morskih plodova nakon što se riba sterilizuju u konzervi. Struviti ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi, jer se rastvaraju u želucu i ne akumuliraju u organizmu kao štetne materije. Medjutim, kako ovi kristali mogu biti veličine i do 1 cm i podsećaju na staklo, mogu dovesti, naročito kod mlađe populacije, do mehaničkog oštećenja usne duplje i gornjih organa za varenje. Prema informacijama iz RASFF Hrvatska, sporni lot je stavljen na tržište Češke i Slovačke. Istragom sprovedenom u Srbiji, utvrđeno je da se sporni lot konzerve skuše ne nalazi se u ovom trenutku u prometu na teritoriji Republike Srbije.

OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

OBAVEŠTENJE O USLOVIMA KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI ZA PUTOVANJE SA KUĆNIM LJUBIMCEM PSOM, MAČKOM ILI KRZNAŠICOM

 

PUTOVANЈE KUĆNIH LjUBIMACA U ZEMLЈE ČLANICE EVROPSKE UNIJE IZ REPUBLIKE SRBIJE

 

Ukoliko planirate da na put povedete i svog kućnog ljubimca,morate pre toga pripremiti odgovarajuća dokumenta i za svog psa,mačku ili krznašicu

Za prelaz preko državne granice sam pasoš nije dovoljan.

Nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca u zemlje članice Evropske unije regulisan je propisima EC 998/2003,2004/2003,2019/294 EC i odnosi se na sledeće životinjske vrste

Nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca podrazumeva isključivo premeštanje do pet kućnih ljubimaca koji nisu namenjeni za prodaju ili poklonu i nalaze se u pratnji vlasnika ili dugog odgovornog lica,koje je vlasnik ovlastio.

Vezano za nekomercijalno putovanje sa kućnim ljubimcima(psima,mačkama i krznašicama) u zemlje članice Evropske unije,ukoliko vlasnik ili osoba ovlašćena od strane vlasnika ne putuje zajedno sa kućnim ljubimcem razmak između tih putovanja ne sme da bude duži od 5 dana.


 

POTVRDA O ZDRAVSTVENOM STANЈU

Prilikom izdavanja veterinarskog sertifikata za kućne ljubimce,koji ulaze sa teritorije trećih zemalja na teritoriju zemalja članice EU,moraju biti obezbeđeni sledeći uslovi :

1.kućni ljubimci moraju da poseduju pasoš za kućne ljubimce.

2.kućni ljubimci moraju biti trajno obeleženi mikročipom koji ispunjava ISO standard 11784 i 11785,(ili jasno vidljivim tetovir brojem - samo ako je tetovran pre 03 jula 2011.)U Velikoj Britaniji,Irskoj i Švedskoj na snazi su nacionalni propisi ovih zemalja koji propisuju obavezno obeležavanje životinja isključivo mikročipom.

3.kućni ljubimci moraju biti vakcinisane ili revakcinisane protiv besnila registrovanom inaktivisanom vakcinom.Kao dokaz da su životinje vakcinisane vlasnici životinja moraju priložiti na uvid potvrdu o vakcinaciji-pasoš.

4.vlasnici kućnih ljubimaca moraju priložiti na uvid potvrdu o zdrastvenom  stanju životinje izdatu od strane veterinara najkasnije 48 sati pre putovanja.


5.vlasnici kućnih ljubimaca moraju priložiti rezultat laboratorije ovlašćene od strane Evropske Unije, o urađenom laboratorijskom pregledu uzorka seruma kućnih ljubimaca na visinu titra specifičnih neutralizirajućih antitela protiv virusa besnika FAVN(Flourescent Antibody Virus Neutralisation), i to sa graničnim titrom od najmanje 0.5 I.J./ml.Krv kućnih ljubimaca se može uzeti za potrebe laboratoriskog ispitivanja najranije 30 dana posle vakcinacije,s tim što se testiranje seruma krvi ne mora ponavnjati za životinje koje su posle prethodne titracije bile redovno revakcinisane u intervalima određenim u uputstvu proizvođača vakcine.

6.vlasnici kućnih ljubimaca moraju posedovati veterinaski sertifikat izdat od strane nadležne veterinarske inspekcije Republike Srbije.

 
Veterinarsko-zdrastveni sertifikat od strane nadležn veterinarske inspekcije može se izdati isključivo pod uslovom da je prošlo najmanje 3 meseca od slanja uzorka krvi na serološko ispitivanje titra na besnilo i dobijanja zadovoljavajućeg rezultata,da bi se utvrdilo kako je životinja odreagovala na vakcinu protiv besnila.

 
Kućni ljubimci koji su mlađi od tri meseca ne mogu se iznositi dok ne dostignu određenu starost koja je propisana za vakcinisanje,kao ni oni koji nisu bili podvrgnuti testiranju seruma krvi na visinu titra,osim ako nadležni organ zemlje u kojoj životinja putuje ne odredi drugačije.VETERINARSKI SERTIFIKAT SE IZDAJE NA ZAHTEV STANKE A NAKON PRUŽANЈA NA UVID DOKAZA DA SU SVI PRETHODNI,GORE POBROJANI USLOVI ZADOVOLЈENI


Svaka zemlja članica EU ima i nacionalne Pravilnike (npr.u Italiji i na Kipru ne mogu da ulaze štenad mlađa od 3 meseca ni iz zemalja članice EU.Za putovanja u Veliku Britaniju,Irsku,Maltu,Finsku i Norvešku obavezan je tretman protiv Echinococcus za pse i to između 24 i 120 sati pre puta).

Kada je u pitanju putovanje u zemlje van Evropske unije koje ne zahtevaju serološki test na besnilo(npr. Sjedinjene Američke Države,Kanada,itd.),ukoliko kućni ljubimci putuju avionom i u tranzitu su preko EU,naša preporuka je da se raspitaju na graničnoj veterinarskoj inspekciji aerodroma prve zemlje ulaska u Evropsku uniju,da li im je taj test potreban ili ne.Ukoliko se putuje kolima do aerodroma u zemljama EU , planirano je da se put nastavi avionom u zemlje koje ne zahtevaju serološki test,zbog zahteva za serološki test pri ulasku na teritoriju zemalja EU serološki test je obavezan.


 

PUTOVANЈE KUĆNIH LЈUBIMACA U TREĆE ZEMLЈE IZ REPUBLIKE SRBIJE

Za putovanje u treće zemlje Veterinarski zdrastveni sertifikat uvek mora da prati životinje,izuzev za putovanje u Rusku Federaciju,Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru za nekomercijalno kretanje.Potrebno je da vlasnik životinje blagovremeno pre puta se raspita kod nadležne veterinarske inspekcije Republike Srbije o postojanju bileteralno usaglašenog sertifikata za putovanje u zemlju u koju je planirano da se otputuje sa svojim kućnim ljubimcem.Napominjemo da nadležni organ(Uprava za veterinu) po zahtevu stranke usaglašava sertifikat za putovanje u slučaju da ne postoji usaglašen sertifikat za putovanje sa kućnim ljubimcem u treće države i neophodno je podneti zahtev za usaglašavanje najmanje 3 meseca pre puta.Tek nakon potvrde od strane Uprave za veterinu podnosiocu zahteva da je procedura bilateralnog usaglašavanja sertifikata uspešno završena,nadležnoj veterinarskoj inspekciji može da se podnese zahtev za izdavanje veterinarsko-zdrastvenog sertifikata.

 

KOMERCIJALNO KRETANЈE KUĆNIH LЈUBIMACA IZ REPUBLIKE SRBIJE U DRUGE ZEMLЈE

Ukoliko životinje menjaju vlasnika,poklanjaju se /prodaju,ako vlasnik putuje sa šest ili više kućnih ljubimaca u nekomercijalne svrhe,u slučaju kućnog ljubimca koji putuje sam - bez pratnje vlasnika ili u druge komercijalne svrhe smatra se komercijalnim kretanjem kućnih ljubimaca.

Za komercijalno kretanje kućnih ljubimaca moraju biti ispunjeni svi navedeni uslovi kao za nekomercijalno putovanje,pored navedenih uslova kućni ljubimac za komercijalno putovanje u zemlje EU (998/2003) i treće zemlje koje zahtevaju,mora da potiče iz odobrenog objekta za držanje kućnih ljubimaca koji su upisani u registar Uprave za veterinu i ispunjava propisane uslove https://www.vet.minpolj.gov.rs/sr/registri

Većina trećih zemalja zahteva pribavljanje dozvola za uvoz kućnih ljubimaca i neophodno je da se veterinarskoj inspekciji pre izdavanja veterinarskog sertifikata za putovanje podnese na uvid pre izdavanja veterinarskog zdravstvenog sertifikata. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEKOMERCIJALNO KRETANJE KUĆNIH LJUBIMACA

1. Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca (unos) iz zemalja članica EU i Andore, Švajcarske, Farskih Ostrva, Gibraltara, Grenlanda Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina i Vatikana

Za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca sledeći uslovi/zahtevi moraju biti ispunjeni:

1) životinje treba da budu trajno obeležene -mikročip;
2) da su kućni ljubimci vakcinisani protiv besnila sa najmanje jednom antigenskom jedinicom po dozi (preporuka Svetske zdravstvene organizacije); ili rekombinovana vakcina koja izražava imunizujući glikoprotein virusa besnila u živom virusnom vektoru i da je protekao 21 dan od dana vakcinacije, u slučaju prve vakcinacije protiv besnila;
3) da kućni ljubimci zadovoljavaju sve preventivne mere potrebne za zaštitu javnog zdravlja i zdravlja kućnih ljubimaca radi kontrole bolesti ili infekcija koje nisu besnilo, a koje bi se mogle raširiti zbog premeštanja tih istih kućnih ljubimaca, u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo;
4) da kućne ljubimce prati ispravno popunjen pasoš izdat od ovlašćenog veterinara određene zemlje.

Ukoliko je životinja mlađa od 12 nedelja ili ima između 12 i 16 nedelja može da uđe ako:

1) vlasnik ili ovlašćeno lice dostave potpisanu izjavu da kućni ljubimci od rođenja do trenutka nekomercijalnog kretanja nisu imali nikakav kontakt sa divljim životinjama prijemčivim na besnilo; ili
2) su kućni ljubimci u pratnji svoje majke od koje su još uvek zavisni, a iz pasoša koji prati majku može se utvrditi da je pre njihovog rođenja majka vakcinisana protiv besnila u skladu sa uslovima u pogledu vakcinacije
Izjava Prilog 5
Kućne ljubimce pse, mačke i krznašice ne treba da prati veterinarski sertifikat izdat od strane nadležnog veterinarskog organa.


2. Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca (unos) iz zemalja koje su navedene u Prilogu 2

Za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca sledeći uslovi/zahtevi moraju biti ispunjeni:

1) životinje treba da budu trajno obeležene - mikročip;

2) da su kućni ljubimci vakcinisani protiv besnila sa najmanje jednom antigenskom jedinicom po dozi (preporuka Svetske zdravstvene organizacije); ili rekombinovana vakcina koja izražava imunizujući glikoprotein virusa besnila u živom virusnom vektoru i da je protekao 21 dan od dana vakcinacije, u slučaju prve vakcinacije protiv besnila;

3) da kućni ljubimci zadovoljavaju sve preventivne mere potrebne za zaštitu javnog zdravlja i zdravlja kućnih ljubimaca radi kontrole bolesti ili infekcija koje nisu besnilo, a koje bi se mogle raširiti zbog premeštanja tih istih kućnih ljubimaca, u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo;

4) da životinju prati sertifikat izdat od strane nadležnog organa zemlje iz koje dolazi;

Ako je zemlji koja se nalazi na listi Priloga 2 povoljna epizotiološka situacija u vezi besnila, životinje mlađe od 12 nedelja ili imaju između 12 i 16 nedelja mogu da uđu iz tih zemalja ako:

1) vlasnik ili ovlašćeno lice dostave potpisanu izjavu da kućni ljubimci od rođenja do trenutka nekomercijalnog kretanja nisu imali nikakav kontakt sa divljim životinjama prijemčivim na besnilo; ili
2) su kućni ljubimci u pratnji svoje majke od koje su još uvek zavisni, a iz pasoša koji prati majku može se utvrditi da je pre njihovog rođenja majka vakcinisana protiv besnila u skladu sa uslovima u pogledu vakcinacije
Izjava Prilog 5

3. Uslovi za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca (unos) iz zemalja koje nisu navedene

Za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca sledeći uslovi/zahtevi moraju biti ispunjeni:

1) životinje treba da budu trajno obeležene -mikročip;

2) da su kućni ljubimci vakcinisani protiv besnila sa najmanje jednom antigenskom jedinicom po dozi (preporuka Svetske zdravstvene organizacije); ili rekombinovana vakcina koja izražava imunizujući glikoprotein virusa besnila u živom virusnom vektoru;

3) da kućni ljubimci zadovoljavaju sve preventivne mere potrebne za zaštitu javnog zdravlja i zdravlja kućnih ljubimaca radi kontrole bolesti ili infekcija koje nisu besnilo, a koje bi se mogle raširiti zbog premeštanja tih istih kućnih ljubimaca, u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo;

4) da je kućni ljubimac bio podvrgnut testiranju seruma krvi na visinu titra specifičnih neutralizirajućih antitela protiv virusa besnila, i to sa graničnim titrom od najmanje 0,5 IU/ml u laboratoriji koja je ovlašćena od strane Evropske unije, najmanje 30 dana posle vakcinacije i tri meseca pre iznošenja, s tim što se testiranje seruma krvi ne mora ponavljati za životinje koje su posle prethodne titracije bile redovno revakcinisane u intervalima određenim u uputstvu proizvođača vakcine;

5) da životinju prati sertifikat izdat od strane nadležnog organa zemlje iz koje dolazi.PUTOVANJE SA OSTALIM KUĆNIM LJUBIMACIMA

Za nekomercijalno kretanje ostalih kućnih ljubimaca sledeći uslovi/zahtevi moraju biti ispunjeni:
    1) da su obeleženi ili opisani na propisan način;
    2) da kućni ljubimci zadovoljavaju sve preventivne mere potrebne za zaštitu javnog zdravlja i zdravlja kućnih ljubimaca radi kontrole bolesti ili infekcija, a koje bi se mogle raširiti zbog premeštanja tih istih kućnih ljubimaca u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo;
    3) da životinju prati sertifikat izdat od strane nadležnog organa zemlje iz koje dolazi.


KOMERCIJALNO PUTOVANJE

Ovo se odnosi ukoliko životinje menjaju vlasnika, poklanjaju se/prodaju se.

Uvoznik mora podneti zahtev za dobijanje rešenja o veterinarsko sanitarnim uslovima uvoza. Zahtevi se podnose Upravi za veterinu. zahtev mora biti osoba ili špediter iz Republike Srbije. Potrebno je 10 radnih dana za dobijanje rešenja. Zahtev se može naći na sajtu Uprave za veterinu https://www.vet.minpolj.gov.rs/srb/uputstva-i-zahtevi-za-izdavanje-resenja

 

UPUTSTVO ZA IZDAVANJE REŠENJA SA UTVRĐENIM VETERINARSKO-

SANITARNIM USLOVIMA ZA UVOZ ŽIVOTINJA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,

ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Republike Srbije

Uprava za veterinu

Ul. Omladinskih brigada broj 1

11070 Novi Beograd

 

PREDMET: Zahtev za izdavanje rešenja sa veterinarsko sanitarnim uslovima za uvoz

kućnih lјubimaca.

 

Molimo da nam izdate rešenje o veterinarsko sanitarnim uslovima za uvoz pošilјaka

koje podležu veterinarsko sanitarnoj kontroli na državnoj granici Republike Srbije, u

skladu sa čl. 124. Zakona o veterinarstvu ( Službeni glasnik RS. Br. 91/05, 30/2010 i

93/2012)

1. Vrsta životinja .....................................................................................................................

2. Broj životinja.........................................................................................................................

3. Zemlјa porekla životinja........................................................................................................

4. Zemlјa skladištenja- utovara životinja ...............................................................................

5. Isporučilac ( naziv, puna adresa, grad, zemlјa)...................................................................

6. Granični prelaz.......................................................................................................................

7. Uvoznik (naziv, puna adresa, grad i telefon).....................................................................

8. Vrsta prevoznog sredstva........................................................................................................

 

PODNOSILAC ZAHTEVA

-----------------------------------------------

ime i prezime štampanim slovima, potpis,

adresa, kontakt telefon,

Beograd___________2019. Godine

 

Prilog:

 

1. Potvrda o uplati takse u iznosu od 7.700,00 dinara u korist Budžeta Republike Srbije na ime administrativnih taksi a na račun 840-742221843-57, broj modela 97, poziv na broj (odobrenje) gde se upisuje šifra opštine-broj opštine na kojoj se vrši uplata, primalac-Budžet Republike Srbije, svrha uplate-administrativna taksa;

2. Ukoliko je u zahtevu podnosilac, uvoznik ili korisnik fizičko lice priložiti

overenu kopiju lične karte podnosioca zahteva, uvoznika .

UKOLIKO JE POTREBNO DOPUNITI ZAHTEV, BIĆETE BLAGOVREMENO

OBAVEŠTENI NAKON PRIJEMA I PREGLEDA PREDATE DOKUMENTACIJE.

KONTAKT TELEFON ZA BLIŽE INFORMACIJE JE 011 / 2602 – 498

Sva potrebna dokumenta dostaviti Ministarstvu polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

sredine-Upravi za veterinu na adresu Omladinskih brigada 1, SIV 3, Uprava za

veterinu, 11070 Novi Beograd.

 

Veterinarski sertifikat za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca - pticaц
Veterinarski sertifikat za uvoz pasa,mačaka i krznašica
Veterinarski sertifikat za nekomercijalno kretanje pasa,mačaka ili krznašica
Veterinarski sertifikat za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca (ostalo)
Izjava nevakcinisan kućni ljubimac
Izjava tranzit
Prilog 1 lista zemalja
Prilog 2 lista zemalja

 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional