ЕДУКАТИВНИ И ИНФОРМАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДГАЈИВАЧЕ, ВЕТЕРИНАРЕ И ШИРУ ЈАВНОСТ

Током реализације двогодишњег пројекта “Изградња капацитета за развој националног компензационог фонда за сузбијање заразних болести животиња и друге услуге“, чији је циљ јачање капацитета Управе за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине и ветеринарске службе Србије у области заштите здравља животиња, јавног здравља, безбедности хране и добробити животиња, припремљени су и публиковани едукативни и информативни материјали.

Уз подршку домаћих и страних стручњака, Управа за ветерину је усклађивала домаће прописе са регулативама и стандардима ЕУ и принципима ОИЕ у области заштите здравља животиња, јавног здравља, безбедности хране и добробити животиња. Као резултат интензивног рада сачињено је седам стратешких докумената.

ЕУ пројекат у бројкама

ЕУ пројекат у бројкама

 
Управа за ветерину је, уз стручну подршку пројекта, објавила упутства одгајивачима и ветеринарима, флајере о биосигурносним мерама на фармама свиња и публикацију Стратешки план за формирање Националног компензационог фонда:
 
(kliknite na sliku za PDF)
 

Uputstva-za-odgajivace-1

2525 упутстава одгајивачима за процену добрих фармских пракси у свињарској производњи

Uputstva-za-veterinare-1

400 упутстава ветеринарима за процену добрих фармских пракси у свињарској производњи

Biosigurnost-na-farmama-svinja-1

12.000 флајера о биосигурности на фармама свиња

Strateski-plan-NKF-1

1.000 публикација Стратешког плана за формирање Националног компензационог фонда

Rezultati-projekta-1

150 информативних листова о резултатима пројекта

 
 

Пројекат финансира Европска унија, а спроводи Управа за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине уз техничку подршку Европске консалтинг групе, која је на челу конзорцијума који чине Trangsatec, IAC и Ankey.