SONY DSC

O Projektu

Projekat iz fondova Evropske unije pod nazivom „Izgradnja kapaciteta za razvoj nacionalnog kompenzacionog fonda za suzbijanje zaraznih bolesti životinja“ zvanično je počeo sa radom 18. Februara 2014.

Cilj projekta je da nastavi da pruža pomoć Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Upravi za veterinu na implementaciji najboljih praksi i iskustava zemalja članica EU iz oblasti veterine i zdravlja životinja , kao i da pomogne u procesu harmonizacije i uskladjivanja sa evropskom legislativom iz ove oblasti. Projekat će, u jednom svom delu, nastaviti da pruža kontirnuiranu podršku procesu suzbijanja klasične kuge svinja i besnila, ali će jedan od njegovih najvažnijih ciljeva biti i razvoj strategije Nacionalnog kompenzacionog fonda za suzbijanje zaraznih bolesti životinja. Na ovaj način će biti obezbedjen kontinuitet u saradji sa Upravom za veterinu sa kojom je i do sada bilo uspešno izvedenih aktivnosti i programa sa dobrim rezultatima.

Tokom 24 meseca koliko će Projekat trajati, radiće se na pripremi planova ili zakonskih akata koji su uvezi sa suzbijanjem i prevencijom pojedinih zaraznih bolesti, kao i na razvoju nacionalnog kompenzacionog plana čiji će cilj biti formiranje Nacionalnog kompenzacionog fonda. U tom smislu će biti usmereni i napori vezani za razvoj kapaciteta Uprave za veterinu i privatne veterinarske prakse, ali i rad sa uzgajivačima i drugim zainteresovanim stranama i institucijama.

Pored toga, Projekat će pružati podršku u procesu monitoringa, nabavke vakcina i implementacije vakcinacije iz vazduha divljih mesojeda protiv besnila, organizacije tenderske procedure za formiranje baze podataka koja će pružati bolji uvid u donirana sredstva od strane EU.

Sve aktivnosti Projekta će tokom celog perioda biti praćene adekvatnom informativno-edukativnom podrškom u cilju jasnog i pravovremenog informisanja ciljnih grupa o aktivnostima i procesu rada na razvoju planova u vezi sa kontrolom i suzbijanjem zaraznih bolesti životinja.

Sredstva su obezbedjena iz fondova Evropske unije, a Projekat na terenu sprovodi konzorcijum na čijem čelu se nalazi domaća kompanije ECG iz Beograda, uz partnersku saradnju kompanija Tragsa- Španija, IAK – Nemačka i Ankey – Turska.