EDUKATIVNI I INFORMATIVNI MATERIJAL ZA ODGAJIVAČE, VETERINARE I ŠIRU JAVNOST

EU projekat u brojkama

Tokom realizacije dvogodišnjeg projekta “Izgradnja kapaciteta za razvoj nacionalnog kompenzacionog fonda za suzbijanje zaraznih bolesti životinja i druge usluge“, čiji je cilj jačanje kapaciteta Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i veterinarske službe Srbije u oblasti zaštite zdravlja životinja, javnog zdravlja, bezbednosti hrane i dobrobiti životinja, pripremljeni su i publikovani edukativni i […]