Klasična kuga svinja

Klasična kuga svinja je zarazna bolest domaćih i divljih svinja koja u zemljama u kojima se pojavljuje nanosi ogromne ekonomske štete stočarsvu kako zbog uginuća životinja tako i zbog sprovođenja veterinarsko-sanitarnih mera. Prema važećim propisima, svrstava se u kategoriju Naročito opasnih zaraznih bolesti, prvenstveno zbog toga što se lako širi kroz prijemčivu populaciju svinja i ne poznaje granice, fizičke ili administrativne.

Virus KKS nije patogen za čoveka ni za druge životinjske vrste. Za svinje je veoma patogen, obično dovodi do teške akutne bolesti sa visokim morbiditetom (broj obolelih životinja) i velikim mortalitetom (broj uginulih obolelih svinja). Neke forme virusa dovode do lakšeg oblika bolesti ali se prenose i na potomstvo pa se prasad rađaju slaba i nevitalna ili dolazi do pobačaja. Ove svinje su često izvor zaraze jer se bolest ne prepozna lako. Slično je i kod životinja koje nose virus bez očiglednih simptoma bolesti, posebno kod tovljenika.

U zemljama koje su slobodne od ove opake virusne bolesti, odnosno u kojima je uspešno sproveden program iskorenjivanja, pažnja je usmerena na preduzimanje svih mera sprečavanja unošenja virusa KKS iz drugih zemalja. U zemljama u kojima postoje izvori virusa KKS i preti stalna opasnost od pojave ove infektivne bolesti primenjuje se vakcinacija (različitim tipovima vakcina) i striktno sprovođenje veterinarskih higijensko-sanitarnih mera.

U zemljama EU, osim Rumuniji i Bugraskoj, KKS je iskorenjena ali propisi predviđaju mogućnost primene hitne vakcinacije u slučaju pojave bolesti a radi sprečavanje epizootije. U nekim državama (Mađarska, Slovačka, Nemačka, Italija) postoji izvor virusa u populaciji divljih svinja pa ove države povremeno prijavljuju žarišta kod divljih svinja.

TV spot

 

Radio reklama

 

Iskorenjivanje klasične kuge svinja

Listen to Radio reklama