Компонента 2

УНАПРЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ХРАНЕ

Активност 2.1 Ажурирање националне базе података за објекте за производњу хране

Активност 2.2 Израда контролних листи и процедура за процену објеката за производњу хране

Активност 2.3 Анализа потреба за обукама ветеринарских инспектора и централних надлежних органа

Активност 2.4 Организовање и вршење инспекцијске процене структуралних услова и класификација објеката за производњу хране

Активност 2.5 Обука инспектора – структурални услови, класификација објеката и стратегија унапређења

Активност 2.6 Праћење и непрекидна процена процеса унапређења

Активност 2.7 Студијска посета 

Активност 2.8 Праћење тока имплементације