Компонента 3

СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА У ОБЛАСТИ СПЖП

Активност 3.1 Ажурирање националне базе података за објекте за СПЖП

Активност 3.2 Израда процедура и упитника за сакупљање података о СПЖП

Активност 3.3 Анализа потреба за обукама за ветеринарске инспекторе и централни надлежни орган на тему система управљања СПЖП

Активност 3.4 Обука инспектора за вршење процене управљања СПЖП

Активност 3.5 Обука за представнике локалних надлежних органа и објеката за СПЖП на тему спровођења хигијенских стандарда и закона који се односе на управљање СПЖП

Активност 3.6 Студијска посета Летонији/Данској/Холандији

Активност 3.7 Праћење тока имплементације