ПАРТНЕРИ и контакт

Пројекат спроводи Управа за безбедност хране и робе широке потрошње Холандије, у конзорцијуму са Управом за храну и ветерину Данске и Службом за храну и ветерину Летоније у партнерству са Министарством пољопривреде и заштите животне средине – Управом за ветерину.

 

Управа за безбедност хране и робе широке потрошње Холандије (http://www.vwa.nl/eng)

Управа за храну и ветерину Данске (http://www.fvst.dk)

Служба за храну и ветерину Летоније (http://www.pvd.gov.lv/eng)

Управа за ветерину Републике Србије (www.vet.minpolj.gov.rs)

 

Канцеларија твининг пројекта:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије – Управа за ветерину

Омладинских бригада бр. 1, Нови Београд 11070

Први спрат, канцеларија бр. 105

Телефон: +381 11 260 48 84

Имејл: twinning.office@minpolj.gov.rs

 

Тим твининг пројекта:

Данило Голубовић, вођа пројекта из Републике Србије

Херард Русинк, вођа пројекта из Холандије

Тамара Бошковић, стални твининг саветник из Републике Србије

Анет Хаурум, стални твининг саветник из Данске

Марија Вујисић, асистент на пројекту

Оливера Марић, преводилац на пројекту