ПОЧЕТНА

Опште информације о пројекту

Пројекат спроводи Управа за безбедност хране и робе широке потрошње Холандије, у конзорцијуму са Управом за храну и ветерину Данске и Службом за храну и ветерину Летоније у партнерству са Министарством пољопривреде и заштите животне средине – Управом за ветерину. Пројекат финансира Европска унија у вредности од 2 милиона евра. Имплементација пројекта почела је 1. фебруара 2014. године и трајаће 30 месеци.

Главни циљ овог пројекта је достизање стандарда ЕУ у објектима за производњу хране (меса и млека) и у систему за управљање споредним производима животињског порекла (СПЖП) у Републици Србији. Сврха пројекта је да се ојачају капацитети за унапређење објеката за производњу меса и млека, као и система за управљање СПЖП.

Пројекат спроводи Управа за безбедност хране и робе широке потрошње Холандије, у конзорцијуму са Управом за храну и ветерину Данске и Службом за храну и ветерину Летоније у партнерству са Министарством пољопривреде и заштите животне средине – Управом за ветерину.

Компоненте пројекта

Пројекат чине четири компоненте:

Компонента 1 – Стратегија, стандарди и процедуре 

Компонента 2 – Унапређење објеката за производњу хране

Компонента 3 – Спровођење закона у области споредних производа животињског порекла

Компонента 4 – Подизање свести