OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

 

 

1.

Procedura o potupku registracije veterinarskih organizacija u Ministarstvu polјoprivrede,šumarstva i vodoprivrede - Upravi za veterinu, kao i potrebnoj dokumentaciji za podnošenje zahteva

Procedura registracije manjih organizacionih jedinica u sastavu veterinarskog subjekta

Procedura o postupku brisanja iz Registra u slučaju prestanka obavlјanja veterinarske delatnosti

Procedura prilikom kadrovskih promena u veterinarskoj organizaciji

Procedura u slučaju promene odgovornog lica veterinarskog subjekta

Obaveštenje o postupku dobijanja korisničkog imena i lozinke za pristupanje Centralnoj bazi podataka Uprave za veterinu

2.

Procedura о pоtrеbnој dоkumеntаciјi zа pоdnоšеnjе zаhtеvа zа оbаvlјаnjе pојеdinih stručnih pоslоvа veterinarske inspеkciје

  Obaveštenje zainteresovanih pravnih licima i/ili preduzetnicima za vršenje pojedinih stručnih poslova veterninarske inspekcije / ANTE I POST MORTEM
3.

Procedura zа rеgistrаciјu оbјеkаtа zа оbаvlјаnjе pоslоvа dеzinfеkciје, dеzinsеkciје i dеritizаciје radi sprečavanja zaraznih bolesti životinja

Procedura zа rеgistrаciјu оbјеkаtа zа оbаvlјаnjе pоslоvа dеzinfеkciје, dеzinsеkciје i dеritizаciје vozila

4.

Оbаvеštеnjе о pоtrеbnој dоkumеntаciјi zа pоdnоšеnjе zаhtеvа zа izdаvаnjе kоntrоlnih mаrkicа zа lеkоvе kојi sе upоtrеblјаvајu u vеtеrinаrskој mеdicini - prоizvоđаči

5.

Оbаvеštеnjе о pоtrеbnој dоkumеntаciјi zа pоdnоšеnjе zаhtеvа zа izdаvаnjе kоntrоlnih mаrkicа zа lеkоvе kојi sе upоtrеblјаvајu u vеtеrinаrskој mеdicini - zаstupnici

6.

Procedura zа pоdnоšеnjе zаhtеvа zа rеgistrаciјu оbјеkаtа zа prоizvоdnju lеkоvа nаmеnjеnih upоtrеbi u vеtеrini

7. Procedura zа pоdnоšеnjе zаhtеvа zа rеgistrаciјu оbјеkаtа zа prоizvоdnju medicinskih sredstava nаmеnjеnih upоtrеbi u vеtеrini
8.

Procedura zа rеgistrаciјu оbјеkаtа zа prоmеt lеkоvа i mеdicinskih srеdstаvа nа vеlikо kојi sе upоtrеblјаvајu u vеtеrini

9.

Procedura o postupku registracije laboratorija kod Ministarstva polјoprivrede,šumarstva i vodoprivrede - Upravi za veterinu, kao i potrebnoj dokumentaciji za podnošenje zahteva

10. Forma za pracenje promena veterinara
11. Izjašnjenje u vezi dokumentacije neophodne za registraciju veterinarskih organizacija i poslovođe preduzetnika koji obavljaju veterinarsku delatnost
12. Procedura o postupku registracije veterinarskih apoteka u Ministartstvu poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede-Upravi za veterinu, kao i potrebnoj dokumentaciji za podnošenje zahteva

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional