OBAVEŠTENJE O NALAZU STRUVITA U FILETIMA SKUŠE IZ HRVATSKE


Državni inspektorat Republike Hrvatske objavio je informaciju za potrošače o opozivu proizvoda Adriatic Queen, „Skuša fileti u maslinovom ulju“ , težine 105 g, broj lota  L12/03/20 V4,  zbog postojanja mogućnost pojave kristala “struvita”, proizvođača  “Sardina d.o.o” , Postira, Hrvatska. Kristali struvita nastaju spajanjem prirodnih, normalnih sastojaka mesa svih morskih plodova nakon što se riba sterilizuju u konzervi. Struviti ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi, jer se rastvaraju u želucu i ne akumuliraju u organizmu kao štetne materije. Medjutim, kako ovi kristali mogu biti veličine i do 1 cm i podsećaju na staklo, mogu dovesti, naročito kod mlađe populacije, do mehaničkog oštećenja usne duplje i gornjih organa za varenje. Prema informacijama iz RASFF Hrvatska, sporni lot je stavljen na tržište Češke i Slovačke. Istragom sprovedenom u Srbiji, utvrđeno je da se sporni lot konzerve skuše ne nalazi se u ovom trenutku u prometu na teritoriji Republike Srbije.

OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Instrukcije / Uputstva

Procedura o postupku upisa u registar laboratorije koja vrši ispitivanje na prisustvo Trichinella Spp u mesu

Preporuka za način i postupak vođenja Registra na gazdinstvu svinja unosom podataka za interval brojeva ušnih markica kod grupnog obeležavanja svinja

Način i postupak deaktivacije gazdinstva ili role držaoca različitih vrsta životinja

Vodič za proizvodnju i preradu mleka u objektima malog kapaciteta

Dodatne informacije o unapređenju poslovanja, održanju kvaliteta i bezbednosti proizvoda u skladu sa zakonskim propisima, očuvanju tradicionalnih prozvoda uz primenu posebnih propisa i stvaranju tržišnih mogućnosti na: https://malafarma.rs/

Postupci prilikom odlaska goveda na KiM

Vodič za klanje malih količina živine i lagomorfa na gazdinstvu  ovde.

Vodič za proizvodnju i preradu mesa malog kapaciteta i proizvodnju tradicionalnog proizvoda od mesa ovde.

Opšti model plana HACCP za klanje svinja u objektima malog kapaciteta ovde.

Opšti model plana HACCP za klanje goveda u objektima malog kapaciteta ovde.

Opšti model plana HACCP za klanje živina u objektima malog kapaciteta ovde.

Opšti model plana HACCP za proizvodnju tradicionalnih fermentisanih suvih kobasica u objektima za preradu mesa malog kapaciteta  ovde.

Opšti model plana HACCP za proizvodnju tradicionalnih suvomesnatih proizvoda u objektima za preradu mesa malog kapaciteta  ovde.

 
Obaveštenje zainteresovanih pravnih licima i/ili preduzetnicima za vršenje pojedinih stručnih poslova veterninarske inspekcije
Obaveštenje o primeni Elektronskog registra goveda na gazdinstvu

Vodič kroz Modul za ovce i koze za godišnji popis ovaca i koza na gazdinstvu i nove unosne forme za preobeležavanje ovaca i koza u Centralnoj bazi podataka

 

Vodič za goveda za način i postupak unosa podataka za kontrolu na licu mesta po životinji,elektronski registar za goveda na gazdinstvu,izveštaj o poručenim ušnim markicama,fakturni izveštaj i modul za registraciju

Obaveštenje za način unosa podataka za revakcinaciju ovaca protiv BPJ

Korisničko uputstvo za unos podataka o izvršenom programu mera za ovce i koze u softverskoj aplikaciji za ispitivanje na brucelozu  

   
Uputstvo o načinu i postupcima zamene ušnih markica za obeležavanje ovaca i koza

Instrukcija o postupanju sa dokumentacijom - ZVUD-om koja se izdaje na graničnim prelazima

Instrukcija o postupanju sa pošilјkama rashlađene, zamrznute i žive razne ribe i drugih proizvoda ribarstva, osim konzervi ribe, prilikom izdavanja rešenja o utvrđivanju veterinarsko sanitarnih uslova uvoza i veterinarsko sanitarne kontrole na graničnim prelazima

Instrukcija o procedurama planiranja i izvršenja budžeta
Instrukcija o načinu ažuriranja podataka o broju goveda na gazdinstvima
Rezidue - Instrukcija za uzorkovanje pdf
Lista supstanci pdf
Nalog za uzorkovanje pdf
Zahtev za ispitivanje pdf
Topografija štitne žlezde pdf
Kriterijumi za prihvatljivost uzoraka pdf
Korisničko uputstvo za unos podataka o vakcinaciji ovaca i koza protiv bolesti plavog jezika pdf
Uputstvo za unos podataka o vakcinaciji goveda protiv bolesti nodularnog dermatitisa
Uputstvo za veterinarske stanice i veterinarske službe za procenu sprovođenja dobrih farmskih praksi na farmama svinja
Uputstvo za unos podataka o vakcinaciji goveda protiv bolesti plavog jezika

Uputstvo o načinu i postupcima praćenja kretanja goveda

Instrukciја о pоstupku оbеlеžаvаnjа pčеlinjih društаvа i rеgistrаciјi pčеlinjаkа

Instrukcija o načinu unošenja podataka o izvršenom programu mera za goveda - verzija 3

pdf

Instrukcija o načinu unosa podataka o registrovanim gazdinstvima i obeleženim govedima u CB

Uputstvo o načinu vršenja inspekcijske kontrole u 2012.godini
Instrukcija  o nacinu vodjenja evidencije o zaklanim govedima u registrovanim objektima za klanje zivotinja i unosu podataka u centrlanu bazu podataka (AIR)

Uputstvo za sprovođenje analize rizika na farmama svinja primenom biosigurnosnog upitnika

Uputstvo veterinarskim stanicama o načinu obeležavanja kopitara i vođenju evidencije o obeleženim kopitarima

Uputstvo o načinu štampanja potvrda i unosu podataka u novu aplikaciju za obeležavanje i registraciju svinja

Uputstvo o načinu štampanja potvrda i unosu podataka u novu aplikaciju o revakcinaciji svinja

Uputstvo o načinu određivanja kategorija gazdinstava na kojima se drže i uzgajaju svinje

Izmena i dopuna uputstva o načinu određivanja kategorija gazdinstava na kojima se drže i uzgajaju svinje

Uputstvo o načinu sprovođenja inspekcijske kontrole obeležavanja i registracije goveda u 2011. godini

Uputstvo o načinu distribucije i popunjavanja Registra na gazdinstvu za goveda, svinje, ovce i koze

Uputstvo o deaktiviranju držalaca pojedinih vrsta životinja na gazdinstvima u Centralnoj bazi podataka

Uputstvo o imunoprofilaktičkim merama i dijagnostičkom ispitivanju životinja do donošenja Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2011. godinu

Instrukcija kojom se utvrđuju opšti i posebni higijenski zahtevi i organizacija službene kontrole za proizvode i objekte koji se registruju za izvoz mleka i proizvoda od mleka na tržište Evropske Unije

Instrukcija odobravanja objekata mleko - Prilozi

Instrukcija o načinu postupanja prilikom nekomercijanog uvoza pasa i mačaka u Republiku Srbiju

Instrukcija o načinu izdavanja veterinarskih sertifikata za kućne ljubimce namenjene nekomercijanom transportu u zemlje članice Evropske Unije

Instrukcija o načinu vođenja evidencije o lečenju životinja, upotrebljenim lekovima i karenci za lekove, koja se vodi na gazdinstva na kojima se drže životinje

Instrukciju o službenim metodama uzimanja uzoraka za monitoring i inspekcijski nadzor hrane za životinje

Instrukciju o uzimanju uzoraka i metodama analize hrane za životinje

Instrukcija o načinu sprovođenja kotrole uzgoja, držanja, obeležavanja i identifikacije životinja kao i kontrole sprovođenja mera zdravstvene zaštite životinja

Protokol sprovođenja kontrole držanja i sprovođenja Programa mera zdravstvene zaštite životinja

Uputstvo o načinu vršenja veterinarsko sanitarnog pregleda, uzimanja i slanja uzoraka i laboratorijskih ispitivanja na klasičnu kugu svinja kod divljih svinja

Instrukcija o načinu unosa podataka o imanjima i obeleženim govedima u Centralnu bazu, načinu promene podataka u Centralnoj bazi i o načinu izdavanja duplikata pasoša za goveda

Potvrda o registraciji gazdinstva

Potvrda o obeležavanju goveda

Zahtev za promenu podataka na gazdinstvu

Zahtev za izdavanje duplikata pasoša za goveda

Zahtev za dodelu slobodnih ID brojeva gazdinstava

Zahtev za registraciju nelegalno kupljenih životinja

Zahtev za promenu podataka o obeleženoj životinji

Formular za praćenje promena zaposlenih veterinara
   

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional