OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Potrebna dokumenta za registraciju i odobravanje objekata:

 

1. Obrazac zahteva

2. Objekti za klanјe, proizvodnјu, skladištenјe i hlađenјe proizvoda životinјskog porekla

3. Objekti za sabiranje mleka

4. Objekti u domaćinstvu

5. Objekti za uklanjanje životinjskih leševa

6. Objekti - sporedni proizvodi životinjskog porekla

7. Objekti za hranu za životinje

8. Objekti za izvoz - hrana životinjskog porekla

9. Objekti za izvoz - hrana za životinje

10. Objekti za izvoz - sporedni proizvodi životinjskog porekla

11. Objekti za izvoz - dopuna delatnosti, promena kapaciteta, adaptacija

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional