OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

 

                                         Podaci

Naziv proizvođača/distributera

Vetanova DOO

Adresa

Bulevar Arsenija Čarnojevića br.121, Beograd

Kontakt (telefon, faks, e-mail)

011/711-20-20;3111-547;
office@vetanova.co.rs
Vrsta proizvoda za koji/e je upisan u registar

Ušne markice za obeležavanje životinja:

 1. Goveda

       1а. vizuelne

       2b. sa transpoderom

 2. Svinje

       2а. vizuelne

       2b. sa transpoderom

 3. Ovce i koze

       3а. vizuelne

       3b. sa transpoderom

 4. Mikročipovi za pse, mačke i konje

Broj rešenja i datum upisa u registar

323-06-03335/2012-05;
29.05.2012.

PIB

102010656

ICAR kod (mikročipovi)

956
ICAR kod
(ušne markice sa transponderima)

/

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional