OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

 

Učenike osnovnih škola u Srbiji očekuje održavanje edukativnih predavanja o besnilu, zaraznoj bolesti životinja i ljudi

 

Beograd, 13. novembar 2012.U više od 50 osnovnih škola iz svih krajeva Srbije će tokom novembra biti održano predavanje o besnilu kod životinja, prilagođeno deci ovog uzrasta. Uz posebno pripremljen animirani film koji govori o najboljim načinima da se zaštitimo od besnila i koji je namenjen najmlađem uzrastu, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinu i veterinarski stručnjaci iz Srbije, upoznaće učenike starijih razreda osnovnih škola sa poreklom bolesti, načinima prenošenja i najvažnijim elementima prevencije i kontrole besnila kod divljih i domaćih životinja koji se sprovode u našoj zemlji.

„Besnilo je veoma opasna bolest životinja, koja može da ima ozbiljne posledice po zdravlje ljudi i zbog toga nam je izuzetno važno da kroz predavanja koja smo prilagodili najmlađima, skrenemo pažnju na sve opasnosti“, rekao je mr Budimir Plavšić, načelnik Odeljenja za zdravstvenu zaštitu, dobrobit i sledljivost životinja Uprave zaveterinu i dodao: „Cilj ovih predavanja je da se što veći broj dece, naročito u ruralnim područjima kao i sredinama u kojima postoji mogućnost kontakta sa divljim životinjama, upozna sa simptomima besnila, postupcima u slučaju sumnje na zarazu, kao i merama kontrole i prevencije koje treba da preduzmu kako bi bili sigurni da su potpuno bezbedni.“

Predavanja za učenike osnovnih škola pripremljena su zahvaljujući projektu „Podrška programu kontrole i iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“, a pomoć i podršku u izboru predavača i škola pružili su i Ministarstvo Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo prosvete i nauke.

Projekat iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji finansira se iz budžeta RS, a od 2010. godine projekat finansijski podržava i Evropska unija. Cilj ovog projekta je potpuno iskorenjivanje ovih bolesti u regionu. Više informacija o KKS i besnilu, kao i sve relevantne informacije o Projektu možete pronaći na stranici https://www.vet.minpolj.gov.rs/projekti.

 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional