OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

 

Veterinarske stanice i veterinarske klinike mogu konkurisati danom objavljivanja teksta KONKURSA u Službenom glasniku Republike Srbije.

Konkurs je otvoren  20  (dvadeset) dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije. Po isteku  roka od 20 (dvadeset) dana konkurs se smatra zatvorenim .

Formular prijave za javni konkurs za dodelu terena po programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2013-2015. godinu  
Odluka o kriterijumima za vrednovanje i načinu bodovanja prijava veterinarskih stanica i klinika koje učestvuju na konkursu za ustupanje poslova iz programa mera za period 2013-2015. godine  

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional