OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

Kоnkurs zа ustupаnjе pоslоvа iz prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа pеriоd 2014-2016 оbјаvlјеn u Službеnоm glаsniku RS brој:108/2013 оd 06.12.2013. gоdinе, zаvršаvа sе 16.12.2013. gоdinе. Zаdnji rоk zа dоstаvu dоkumеntаciје је 16.12.2013. dо istеkа rаdnоg vrеmеnа (zа priјаvе kоје sе dоstаvlјајu nа pisаrnici Rеpubličkih оrgаnа, Оmlаdinskih brigаdа 1). Zа priјаvе kоје sе dоstаvlјајu putеm brzе pоštе ili putеm rеdоvnе pоštа krајnji rоk zа dоstаvlјаnjе је 16.12.2013. gоdinе u pоnоć (dоkаz vrеmеnа dоstаvе је pоštаnski žig pоštе nа zаpеčаćеnој kоvеrti).

Vаžnа nаpоmеnа: svе kоvеrtе uz tеkst kојi је prоpisаn kоnkursоm mоrајu nа pоlеđini dа sаdržе i čitkе pоdаtkе pоšilјаоcа.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional