OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

U toku avgusta, počev od 12.8.2014. godine, Uprava za veterinu će isporučiti opremu 1) veterinarskim institutima u kojima su formirani veterinarski krizni centri, 2) veterinarskim stanicama koje sprovode Program mera zdravstvene zaštite životinja, kao i 3) veterinarskoj inspekciji zaduženoj za upravljanje i nadzor u slučaju pojave zaraznih bolesti životinja i drugih vanrednih situacija u oblasti veterinarstva. Oprema je isporučena kao podrška EU jačanju kapaciteta Uprave za veterinu, i to preko projekta Podrška iskorenjivanju klasične kuge svinja i besnila u Republici Sribji, finansiranog iz programskog ciklusa IPA 2012.

Oprema za veterinarske institute, pored već isporučene komunikacione opreme, uključuje komplet računarske opreme za krizni centar, lap top računar za terenske uslove, PDA uredjaj za epizootiološku službu i set konferencijske opreme za obuke i prezentacije. Primopredaja ove opreme izvršena je u Upravi za veterinu dana 12.8.2014. godine a vrednost opreme po veterinarskom insitutu iznosi oko 4.000 eura. U prethodnom periodu, veterinarskim institutima je isporučena oprema za nadzor i kontrolu zaraznih bolesti, laboratorijska oprema za klasičnu kugu svinja i besnilo, vozila za prikupljanje i distribuciju uzoraka, kao i tehnička i stručna podrška obezbeđena od strane od strane EU.

Od 18. avgusta, u Upravi za veterinu i regionalnim institutima će se izvršiti raspodela opreme za veterinarske stanice koje sprovode Program mera zdravstvene zaštite životinja sa područja cele Republike Srbije koji uključuju ručne frižidere za vakcine i uzorke za dijagnostička ispitivanja sa uređajem za evidentiranje temperature i PDA uredjaje. Vrednost ove opreme iznosi oko pola miliona evra. Ranije su veterinarskim stanicama isporučeni frižideri dok se isporuka kitova za hitno reagovanje za veterinare i opreme za sakupljanje medicinskog otpada očekuje za nekoliko nedelja.

Veterinarskoj inspekciji i službi zdravstvene zaštite životinja biće isporučeni PDA uređaji sa printerima kao i deo računarske opreme koji će olakšati nadzor na terenu kako za obavljanje redovnih aktivnosti tako i u vreme vanrednih situacija. Vrednost ove opreme iznosi oko 400.000 eura. Distribucija kitova za hitno reagovanje za veterinarske inspektore zdravstvene zaštite izvršiće se nakon isporuke i dobijanja dokumentacije od strane Deegacije EU u Srbiji.

Od uvođenja vanrednog stanja, Uprava je u krizne centre veterinarskih instituta distribuirala i 2 kamiona za sakupljanje leševa, 4 vozila marke VW Transporter i 2 marke Peugeot Partner, zaštitnu opremu, dezinficijense, ručne prskalice i dr, koji su dobijeni preko donacije EU ili su bili na lageru Uprave za veterinu iz ranijeg perioda za potrebe vanrednih veterinarskih situacija.

Ovim povodom, direktor Uprave za veterinu dr. Dejan Bugarski izjavio je: "Uprava za veterinu već godinama obezbeđuje efikasan sistem spremnosti na pojavu naročito opasnih zaraznih bolesti i drugih vanrednih situacija. U sistem su uključeni, pored državnih službenika iz našeg Ministarstva i drugih nadležnih organa, 12 naučnih i specijalističkih instituta i preko 310 veterinarskih stanica sa kojima Uprava ima potpisne ugovore i razrađene procedure za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti životinja i zoonoza. Efikasnost sistema brzog upozoravanja i hitnog reagovanja prikazana je u vreme trajanja vanrednog stanja izazvanog poplavama a bazira se na spremnosti službe da se za nekoliko časova podignu i efektivno koriste svi kapaciteti u cilju sprečavanja pojavljivanja ili širenja zaraznih bolesti. Time se štite zdravlje i dobrobit životinja ali i zdravlje ljudi i čitave nacije. U narednih nekoliko meseci, pored isporuke opreme koju smo dobili od EU, izvršićemo i testiranje efikasnosti veterinarskog sistema i izvršiti obuke pripadnika naše službe kako u državnoj administraciji tako i u veterinarskim organizacijama. Sa drugim donatorima smo u pregovorima za dobijanje finansijske i stručne podrške za sprovođenje programa prevencije i kontrole pojedinih zaraznih bolesti u poplavljenim područjima, kao što su vakcine protiv antraksa i klostridijalnih infekcija, serumi, antibiotici, antiparazitici, dijagnostikumi i oprema za sprovođenje pojedinih programa, zaštitna oprema i sl. Ovom prilikom želim svim donatorima da se zahvalim na izuzetnoj pomoći i razumevanju potreba naše službe, koja predstavlja nacionalno i globalno dobro".

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional