OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

28. septembar obeležava se kao Svetski dan borbe protiv besnila u celom svetu u cilјu jačanja svesti o opasnosti koju ova bolest predstavlјa za zdravlјe lјudi i životinja i merama za što efikasniju prevenciju i kontrolu.

Kao i ranijih godina, Uprava za veterinu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, obeležava 28. septembar svojim aktivnim učešćem u borbi protiv besnila i to promovisanjem kontinuirane vakcinacije pasa i mačaka, sprovođenjem oralne vakcinacije divlјih mesojeda i edukacijom stanovništva i stručne javnosti.

Ovog puta, po prvi put u istoriji Srbije, Svetski dan borbe protiv besnila proslaviće se uz činjenicu da besnilo nije zabeleženo ni kod domaćih ni kod divlјih životinja u proteklih 7 meseci, što je istorijski i epidemiološki najniži nivo svih vremena.

U Srbiji se sprovodi program iskorenjivanja besnila čiji je cilј potpunoeliminisanje ove bolesti i obezbeđivanje statusa države slobodne od besnila. Program se bazira na:

1. obaveznoj vakcinaciji pasa i mačaka protiv besnila koja se u kontinuitetu sprovodi nekoliko decenija,

2. identifikaciji i registraciji kućnih lјubimaca koje se sprovode od 2007. godine.

3. kontinuiranoj vakcinacijidivlјih životinja (oralnom vakcinom) koje se sprovodi od 2010. godine u proleće i na jesen.

Istovremeno, veterinarska služba sprovodi monitoringi nadzor besnila i analizu podataka o sprovedenim vakcinacijama, na osnovu kojih je utvrđena visoka efikasnost vakcinacije na terenu.Dobre efekte programa potvrđuju i epizootiološki podaci koji ukazuju na nedvosmisleno smanjenje slučajeva besnila počev od 2010 godine do kada se utvrđivalo oko 200-250 slučajeva godišnje, uglavnom kod divlјih životinja uz povremeno pojavlјivanje kod domaćih živitinja koje su bile u kontaktu sa divlјim lisicama.

Ovaj dan obeležavaju mnoge države, oraganizacije i službe. Tema ovogodišnjeg obeležavanja Svetskog dana borbe protiv besnila je prevencija besnila kućnih lјubimaca i promocija redovne vakcinacije.

Podsećamo vlasnike pasa na ovu činjenicu kao i na njihovu obavezu da se odgovorno i savesno ponašaju prema svojim lјubimcima. Na taj način će doprineti opštem zdravlјu svoje životne sredine.

Korisni linkovi:

https://www.vet.minpolj.gov.rs/projekti/besnilo/

https://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/rabies-portal/

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional