OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

U okviru regionalnog FAO projekta „Pomoć zemlјama zapadnog Balkana za pobolјšanje procesa usaglašavanja međunarodnih standarda vezano za bolesti vodenih životinja“, 9. i 10. decembra 2014. godine, održana je Nacionalna radionica u kojoj su učešće uzeli predstavnici Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, Uprave za veterinu.

Pomenuti regionalni projekat je zajednički projekat FAO (Organizacije za hranu i polјoprivredu pri Ujedinjenim nacijama) i Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, kao i nadležnih institucija zemalјa iz regiona - Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije.

Jedan od cilјeva projekta je da doprinese pobolјšanju i razvoju u oblasti akvakuture i zdravstvenog stanja vodenih životinja. Opšti cilј ovog projekta je jačanje regionalne i nacionalne biosigurnosti u oblasti akvakulture, i uspostavlјanje kapaciteta za bavlјenje sa prenosivim zaraznim bolestima vodenih životinja. Takođe, projekat se sprovodi sa cilјem da se pobolјša proces usaglašavanja nacionalnih sa međunarodnim zdravstvenim standardima za vodene životinje, a u skladu sa standardima Svetske organizacije za zaštitu zdravlјa životinja (OIE). Na radionicama, koje su održane na određene teme u svakoj zemlјi, učesnicima je omogućen opšti pregled stanja u oblasti akvakulture, kako u regionu tako i kod nas.

Ovim projektom, zemlјe učesnice treba da omoguće da se unaprede mere za pobolјšanje zdravstvenog stanja vodenih životinja na nacionalnom nivou, kao i da se pobolјša usklađivanje sa zdravstvenim standardima kako u regionu, tako i u međunarodnom prometu. Tokom radionice je kroz usmeni i praktični rad predstavlјen projekat, a cilјna grupa bili su veterinarski inspektori i uzgajivači ribe. Konferenciji je prisustvovalo 55 učesnika. Radionice su se održale u ribnjacima RM Stubica u Sisevcu, u Popovcu, Paraćinu i ribnjaku Ribarskog Gazdnstva “Ečka”, u Lukinom Selu i Zrenjaninu.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional