OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

Danas je u Beogradu završen dvodnevni, 89. sastanak Izvršnog odbora Evropske komisije za slinavku i šap (89th Executive Committee of the EUFMD), koji je organizovala Uprava za veterinu Ministrastva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Sastanku su prisustvovali redovni članovi Izvršnog odbora ispred Evropske komisije, Svetske zdravstvene organizacije za životinje (OIE), Svetske referentne laboratorije za slinavku i šap, Francuske, Austrije, Bugarske, Grčke, Srbije i EUFMD. Sastanci Izvršnog odbora EUFMD održavaju se dva puta godišnje, u februaru i oktobru.

 

Tokom dvodnevnog sastanka analizirana je epizootiološka situacija zarazne bolesti slinavka i šap (SIŠ – FMD) i studija o riziku od pojave bolesti u Evropi. Podnet je izveštaj Svetske referentne laboratorije za slinavku i šap i razgovarano je o mogućnostima za umrežavanje evropskih laboratorija u cilju globalnog nadzora. Takođe, prezentovan je progres u sprovođenju više komponenti akcionog plana i strategije prevencije pojave i širenja SIŠ, posebno u smislu jačanja kapaciteta veterinarskih službi, sprovođenja nadzora na SIŠ, mogućnostima za primenu vakcinacije i formiranju mreže banke vakcina, kao i o finansijskim aspektima.

Predstavnik Srbije, podneo je izveštaj o napretku komponente koja se odnosi na jačanje kapaciteta u Balkanskim zemljama i efektima vežbe simulacije pojave slinavke i šapa, koja je uspešno sprovedena u Srbiji, Bugarskoj i Makedoniji u periodu od 27. – 29. januara 2015. godine, kao i o planovima za naredni period.

 

Predstavnici Izvršnog odbora EUFMD izrazili su zadovoljstvo načinom na koji  je vežba sprovedena kao i kapacitetima naše veterinarske službe. Naglašena je dalja podrška Srbiji i drugim balkanskim zemljama, za koju će se obezbediti odgovarajuća finansijska sredstva i stručna pomoć.

Evropska komisija za slinavku i šap (EUFMD) predstavlja organ Organizacije za hranu i poljoprovredu (FAO) Ujedinjenih Nacija, osnovana 1954. godine, čija je Srbija aktivni član zajedno sa ukupno 37 država. Više informacija o EUFMD na:

https://www.fao.org/ag/againfo/commissions/eufmd/commissions/eufmd-home/en/

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional