OBAVEŠTENJE O NALAZU STRUVITA U FILETIMA SKUŠE IZ HRVATSKE


Državni inspektorat Republike Hrvatske objavio je informaciju za potrošače o opozivu proizvoda Adriatic Queen, „Skuša fileti u maslinovom ulju“ , težine 105 g, broj lota  L12/03/20 V4,  zbog postojanja mogućnost pojave kristala “struvita”, proizvođača  “Sardina d.o.o” , Postira, Hrvatska. Kristali struvita nastaju spajanjem prirodnih, normalnih sastojaka mesa svih morskih plodova nakon što se riba sterilizuju u konzervi. Struviti ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi, jer se rastvaraju u želucu i ne akumuliraju u organizmu kao štetne materije. Medjutim, kako ovi kristali mogu biti veličine i do 1 cm i podsećaju na staklo, mogu dovesti, naročito kod mlađe populacije, do mehaničkog oštećenja usne duplje i gornjih organa za varenje. Prema informacijama iz RASFF Hrvatska, sporni lot je stavljen na tržište Češke i Slovačke. Istragom sprovedenom u Srbiji, utvrđeno je da se sporni lot konzerve skuše ne nalazi se u ovom trenutku u prometu na teritoriji Republike Srbije.

OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine demantuje tvrdnje pojedinca koje su prenete preko društvenih mreža i pojedinih medija, da će Nacrtom biti predviđena eutanazija pasa lutalica ukoliko se ne udome. Ministarstvo, u tom smislu, ne predviđa nikakve izmene postojećeg Zakona o dobrobiti životinja, što je jasno stavlјeno do znanja organizacijama i društvima koja su se obraćala Ministarstvu i Upravi za veterinu.

U Evropskoj uniji došlo je do izmena zakonodavstva u ovoj oblasti, što je dovelo do potrebe dalјe harmonizacije i usklađivanja. U tom smislu, utvđeno je da treba raditi na unapređenju i harmonizaciji odredbi zakona koje se odnose na uzgoj i držanje proizvodnih životinja, transport životinja, omamlјivanje i klanje životinja i korišćenje životinja u eksperimentalne i druge naučne svrhe. Takođe, s obzirom da je promenjen Krivični zakonik i Zakon o prekršajima, neophodno je da se Zakon o dobrobiti životinja uskladi i u delu kaznenih odredbi. Izmene i dopune rade se u interesu proizvođača i industrije jer je dobrobit životinja jedna od pretpostavki za uzgoj i izvoz, odnosno promet životinja u EU i zemlјe u regionu. U skladu sa Planom rada Vlade Republike Srbije za 2015. godinu, Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina EU (2013 – 2016) i Strategijom polјoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014-2024. godine, Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine i  Uprava za veterinu rade na pripremi za postupak izmena i dopuna Zakona o dobrobiti životinja.  Cilј ovih izmena je potpuna transpozicije propisa Evropske unije, uvažavajući specifičnosti Republike Srbije i stav zainteresovanih strana u zemlјi, ali i proces pristupanja zajednici. Izmene na kojima se radi idu u pravcu dalјih reformi i harmonizacije našeg zakonodavstva iz oblasti dobrobiti životinja sa pravim tekovinama Evropske unije.

Na izmenama i dopunama, u ovoj fazi, učestvuju nadležne normativne i veterinarske službe Ministarstva, po službenoj dužnosti. Nacrt zakona trebalo bi da bude završen u narednom periodu kada će biti dostavlјen javnosti, civilnom sektoru, univerzitetima, službama, institucijama, udruženjima, proizvođačima i drugim zainteresovanim stranama na uvid. Ministarstvo će organizovati javnu raspravu u skladu sa savremenim evropskim tendencijama.

Polazeći od činjenice da se aktivno učešće civilnog društva ogleda u pravovremenoj dostupnosti informacija i savetovanju,  sve organizacije civilnog društva, institucije i druge zainteresovane strane mogu da dostave svoje predloge izmena i dopuna zakona Upravi za veterinu, koji će se uzeti u razmatranje. Pojedine organizacije civilnog društva, već su dostavlјale predloge u toku svojih redovnih aktivnosti, koje je Ministarstvo uzelo u obzir prilikom izrade ovog nacrta.

Nakon pripreme nacrta izmena i dopuna zakona o dobrobiti, isti će biti stavlјen na internet stranice Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine početkom aprila, što će omogućiti svim zainteresovanim stranama da učestvuju u kreiranju konačnog predloga zakona.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional