OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, UPRAVA ZA VETERINU  u skladu sa Akcionim planom i preuzetim obavezama  u postupku pridruživanja  EU  formirala je Radnu grupu sa zadatkom sprovođenja Obuka veterinarskih inspektora u Republici Srbiji u oblasti dobrobiti farmskih životinja, a  radi uspostavlјanja sistemskog nadzora i kontrole i primenu Zakona o dobrobiti životinja.

Za  potrebe uspostavlјanja sistemske inspekcijeske kontrole i usvojenog Godišnjeg plana rada veterinarske inspekcije za 2015.godinu doneta je Direktiva 323-06-7848/14-05 kao i Standardna operativna procedura - SOP „Službena kontrola ispunjenosti uslova dobrobiti životinja na gazdinstvima na kojima se drže i uzgajaju proizvodne životinje“.

Obuka se održava na teritoriji Republike Srbije prema Planu obuke od 09.03.2015. godine. Za potrebe iste pripremlјene se Ček liste, Protokolarne ocenske liste, Uputstva za primenu istih kao i Obrasci izveštavanja. Pored teoretskog dela  u okviru obuke sprovodi se i praktični deo na odobrenim farmama. Obuku sprovode predstavnici Odelјenja veterinarske inspekcije, Odelјenja za zdravstvenu zaštitu, dobrobit i sledlјivost životinja i predstavnik Organizacije za brigu o životinjama „ORCA”. Budući nosioci službenih kontrola dobrobiti farmskih životinja su veterinarski inspektori – „treneri“ koji su u periodu 2012.-2014.  prošli niz obuka u okviru Tvining projekta, TAIEX i Organizacije „ORCA“ u sradnji sa Univerzitetom u Bristolu.

Dana 25. i 26.03.2015.god. u Nišavskom upravnom okrugu organizovana je i održana obuka  veterinarskih inspektore Nišavskog, Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog upravnog okruga.

Dana 01. i 02.04.2015.god. u Pomoravskom i Zaječarskom upravnom okrugu organizovana je i održana obuka veterinarskih inspektora u ova dva okruga i za inspektore Borskog i Šumadijskog okrug.

 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional