OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

U subotu, 21.03.2015. godine, održana je prva obuka tj. stručno osposoblјavanje zainteresovanih odgajivačkih službi i farmera – odgajivača  za obavlјanje poslova obeležavanja i registracije životinja u skladu sa Pravilnikom o uslovima koje mora da ispunjava ovlašćeni obeleživač, kao i programu stručnog osposoblјavanja odgajivača za obeležavanje domaćih životinja („Sl. glasnik RS“ broj 44/14).

Program stručnog osposoblјavanja je obuhvatio:

1) zakonske propise u oblasti obeležavanja domaćih životinja;

2) korišćenje Centralne baze podataka;

3) tehnike aplikacije sredstava za obeležavanje domaćih životinja

4) vođenje evidencije koja se odnosi na obeležavanje domaćih

Svih 58 učesnika je nakon teoretske i praktične obuke uspešno prošlo pismenu proveru stečenih znanja – test.  

Nakon dobijanja rešenja o upisu u Registar ovlašćenih obeleživača, novi ovlašćeni obeleživači će biti uklјučeni u sistem obeležavanja i registracije životinja na gazdinstvima na kojima obavlјaju poslove selekcije domaćih životinja.

Sledeća obuka će se održati 18.04.2015. godine.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional