OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

Projektni štand, u Master hali Sajma, biće otvoren tokom celokupnog trajanja ovogodišnje najveće polјoprivredne izložbe u zemlјi.

Na štandu će tokom trajanja Sajma biti predstavnici Uprave za veterinu, kao i predstavnici Projekta, koji će davati informacije u vezi aktuelnih projektnih aktivnosti kao i o cilјevima i dosada ostvarenim razultatima.

Svoje interesovanje ili pitanja za oblasti kojima je posvećen Projekat, možete izraziti ili uputiti i preko kontakt stanice na ovom sajtu.

 

14. maja 2015. godine  - Forum projekta Veterinarskog kompenzacioni fonda na Sajmu polјoprivrede u Novom Sadu

 

U Kongresnom centru Master, 14. maja 2015. godine, u Sali 5 u teminu od 10 do 13 časova, Projekat priprema  forum za javne službe i privatni sektor,  pod nazivom „Prezentacija preliminarnog nacrta koncepta Veterinarskog kompenzacionog fonda i konsultacije sa zainteresovanim stranama o mogućim pravcima i smernicama za dalјi razvoj“.

Tokom prvog dela skupa, zvanicama i predstavnicima medija biće još jednom ukratko predstavlјeni svi cilјevi Projekta koji, osim nacrta koncepta Veterinarskog kompenzacionog fonda, imaju i druge važne teme, kao što su iskorenjivanje klasične kuge svinja i oralnu vakcinaciju protiv besnila.

Ovaj skup će, ipak, biti isklјučivo posvećen predstavlјanju prvog nacrta buduće strategije nacionalnog kompenzacionog fonda za suzbijanje zaraznih bolesti životinja.

U ovom drugom,  radnom delu foruma, učestovaće predstavnici zainteresovanih strana i institucija - što je od suštinskog značaja za borbu protiv zaraznih bolesti i očuvanje stočnog fonda, postizanju veće ekonomske dobiti  i stabilnosti kako  države tako i pojedinaca i organizacija koje se bave uzgajanjem i prometom domaćih životinja.

Detalјna agenda i imena govornika biće blagovremeno objavlјeni na ovoj veb stranici kao i kroz sredstva javnog informisanja.

EU Projekat "Izgradnja kapaciteta za razvoj Nacionalnog kompenzacionog fonda za suzbijanje zaraznih bolesti životinja  i druge usluge" obezbeđujeneophodnu tehničku podršku u svakom aspektu razvoja strategije za uspostavlјanje Veterinarskog kompenzacionog  fonda u Republici Srbiji.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional