OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

SRBIJA SVE BLIŽE ELIMINACIJI BESNILA

Uprava za veterinu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, uz podršku Evropske unije, povodom Svetskog dana borbe protiv besnila 28. septembra 2015. godine, organizuje Nacionalnu konferenciju „Srbija na korak do iskorenjivanja besnila“. Konferencija će okupiti  najistaknutije veterinarske i medicinske stručnjake, predstavnike institucija i organizacija, koji već 10 godina uspešno sarađuju u cilјu iskorenjivanja besnila.

Srbija je napravila značajan progres u iskorenjivanju bolesti životinja i zoonoza, naročito u eliminaciji besnila. Strateški pristup i efikasne mere koje, uz tehničku pomoć Evropske unije,  sprovodi Republika Srbija i Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine rezultirali su time da Srbija dve godine uzastopno beleži samo tri slučaja besnila u populaciji divlјih životinja. Kod domaćih životinja poslednji slučaj zabeležen je u novembru 2012 godine.

Nacionalna konferencija je prilika za sve učesnike da podele iskustva i da se dodatno informišu o tome kako svaki sektor doprinosi ostvarivanju krajnjeg cilјa – eliminaciji bolesti i dobijanju statusa zemlјe slobodne od besnila.

Na Konferenciji će biti reči o postignutim rezultatima u borbi protiv besnila i novoj Strategiji za iskorenjivanje besnila u Srbiji, o praćenju oralne vakcinacije lisica i drugih divlјih mesojeda na besnilo, važnosti regionalne saradnje jer „besnilo ne poznaje granice“ i o učešću lovaca i drugih zainteresovanih strana u kontroli bolesti.

Tokom Konferencije biće najavlјena serija treninga koji će se sprovoditiširom Srbije u saradnji sa evropskim stručnjacima u cilјu postizanja što bolјeg sprovođenja strateških mera u kontroli besnila i klasične kuge svinja.

Nacionalna konferencija je deo dvogodišnjeg projekta „Izgradnja kapaciteta za razvoj nacionalnog kompenzacionog fonda za suzbijanje zaraznih bolesti životinja i druge usluge“ koji finansira Evropska unija.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional