OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

Obuka „Kontrola klasične kuge svinja i besnila“, namenjena nosiocima kontrole zaraznih bolesti na terenu i odgajivačima, počela je 5. oktobra 2015. godine, treningom za Veterinarsku inspekciju i Upravu za veterinu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine. Treninzi su deo projekta “Izgradnja kapaciteta za razvoj nacionalnog kompenzacionog fonda za suzbijanje zaraznih bolesti i druge usluge“, koji realizuje Uprava za veterinu, uz tehničku podršku Evropske unije.

Svetski priznati stručnjaci profesor Trevor Drew, Pasquale Simonetti i Domenico Rutilli, zajedno sa dr Mirzetom Sabirovićem, rukovodiocem tima eksperata na projektu, upoznali su učesnike sa internacionalnim standardima i ulogom nadležnih organa u kontroli klasične kuge svinja i besnila. Učesnicima su predstavlјene strategije za kontrolu KKS koje se sprovode širom sveta i procedure i principi za dobijanje slobodnog statusa, kao i prikaz propisa u Srbiji i putokaz za ostvarivanje strategije u Srbiji kroz plan rada, podelu uloga i odgovornosti svakog učesnika u procesu kontrole.

U živoj diskusiji kojom je moderirao načelnik Odelјenja za zaštitu zdravlјa, dobrobit i sledlјivost životinja Budimir Plavšić, učesnici su izneli niz izazova sa kojima se susreću na terenu, predstavili svoja viđenja rešenja i upoznali se sa rešenjima slične problematike u Evropi.

Treninzi za veterinare i odgajivače biće održani tokom oktobra i novembra u Subotici, Novom Sadu, Nišu, Požarevcu i Šapcu.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional