OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

U organizaciji Uprave za veterinu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine danas je, u okviru početka kampanje Programa mera za 2016. godinu, održan prvi konferencijski sastanak putem video linka između Uprave za veterinu i svih veterinarskih instituta u Srbiji. Cilј održane video koneferencije je upoznavanje sa elementima brze i efikasne komunikacije i razmene informacija i usaglašavanja načina sprovođenja terenskih aktivnosti.

Prikazane su prezentacije o pravnom okviru, procedurama i instrukcijama za sprovođenje svih poslova iz oblasti zdravstvene zaštite životinja. Predstavlјen je novi Pravilnik o Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2016. godinu, instrukcije o načinu njegovog sprovođenja, protokolima za evidentiranje obavlјenih poslova i izveštavanje. Posebno je istaknut značaj sprovođenja svih predviđenih poslova u cilјu iskorenjivanja klasične kuge svinja, besnila, bruceloze, tuberkuloze, leukoze, ali i drugih bolesti. Analizirani su efekti monitoringa besnila i klasične kuge svinja i identifikovana područja gde je sprovođenje ispod očekivanog nivoa, kako bi se to što bolјe unapredilo.

Najavlјene su opsežnije kontrole veterinarske inspekcije pri sprovođenju Programa mera. Održane su konsultacije na temu iskorenjivanja klasične kuge svinja, sprovođenja sveobuhvatne vakcinacije u celoj zemlјi, pre samog prestanka vakcinacije, kao i monitoringa efikasnosti vakcinacije protiv kuge svinja. Konstatovano je povećanje obuhvata vakcinacije u februaru i martu ove godine uz očekivanje da povećanje u narednim mesecima mora biti još veće, čak i do 100% u odnosu na prethodnu godinu. Danas je na konferenciji predstavlјena i nova aktivnost - procena sprovođenja dobrih farmskih praksi na farmama svinja koju će sprovoditi veterinarske stanice i službe, čiji je cilј unapređenje nivoa biosigurnosti na farmama svinja a što je od klјučnog značaja kada se prestane sa vakcinacijom.

Dogovoreno je da veterinarski instituti i okružna inspekcija u narednim danima, organizuju regionalne epizootiološke sastanke na kojima će se informacije preneti i na terensku veterinarsku službu i inspekciju.

Uvođenje video konferencija kao sredstva komunikacije obezbeđuje pored bržeg plana reagovanja i upravlјanja u kriznim situacijama i spremnost relevantnih učesnika na brzo i adekvatno reagovanje, kako na pojavu tako i na otklanjanje krizne situacije. Potrebnu opremu obezbedila je Evropska unija, kako bi se formirali i ojačali nacionalni i regionalni centri za upravlјanje vanrednim situacijama zbog pojave zaraznih bolesti životinja.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional