OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Zbog pojave novih žarišta i širenja  bolesti nodularni dermatitis - Dermatitis nodosa – Lumpy skin disease (LSD) uRepublici Bugarskoj i potvrđenih slučajeva obolelih životinja u Republici Makedoniji, Uprava za veterinu, Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu člana 125. stav 1. tačka 1. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“, broj: 91/2005,30/2010 i 93/2012), od dana 14. aprila 2016. godine preduzela je mere zabrane uvoza ili tranzita pošilјaka prijemčivih životinja: domaćih goveda i bivola (Bos taurus, Bos indicus, Bison bison i Bubalus bubalis) kao i prijemčivih divlјih životinja i  mesa, kože i semena za veštačko osemenjavanje poreklom od navedenih vrsta, kada je prema podacima i obaveštenju Međunarodne organizacije za zdravlјe životinja (OIE), Uprava za veterinu došla do saznanja da je u zemlјama: Republika Bugarska, Republika Grčka, Republika Turska i Republika Makedonija, došlo do pojave bolest nodularni dermatitis - Dermatitis nodosa – Lumpy skin disease (LSD), pa postoji opasnost da se ova bolest unese na teritoriju Republike Srbije.

Na teritoriji Republike Srbije u cilјu preveniranja, sprečavanja pojavlјivanja ili ranog otkrivanja  bolesti naložene su pojačane mere kontrole zdravstvenog stanja prijemčivih životinja u pograničnim područjima Republike Srbije, kao i informisanje vlasnika životinja da čim primete simptome o tome obaveste nadležne veterinarske stanice ili veterinarske inspektore, dok su veterinarske službe Republike Srbije u stanju pojačane pripravnosti zbog povećanog rizika od unošenja zarazne bolesti.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional