OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

U skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane, veterinarski inspektori Uprave za veterinu sa centralnog i lokalnog nivoa su dana 01.08.2016. godine obavili vanredne službene kontrole prometa hrane životinjskog porekla u pet pokretnih ugostitelјskih objekata, postavlјenih na vašaru u Tresijama.

Tom prilikom je u ugostitelјskom objektu ''SUR RESTORAN POKRETNIH UGOSTITELJSKIH USLUGA'' veterinarska inspekcija uočila nepravilnosti i rešenjem naložila stavlјanje van prometa 11 trupova zaklane prasadi i 2 trupa zaklane jagnjadi, ukupne težine 188kg, koji su nađeni bez oznaka i pečata veterinarske inspekcije, kao i 10kg roštilјskog mesa, koje je nađeno bez dekleracije i porekla.

Nebezbedna hrana životinjskog porekla je upućena na neškodlјivo poništenje u ''Beo Zoo Vrt'', uz potrdu o preuzimanju iste.

Na licu mesta odgovornom licu je izdato i pisano rešenje o proglašavanju nebezbednim i povlačenju iz prometa celokupne količine navedene hrane životinjskog porekla, dok će veterinarski inspektori sa lokalnog nivoa u propisanom roku protiv odgovornog lica pokrenuti prekršajni postupak pred nadležnim sudom.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional