OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

U periodu od 10.06.2016.god., kada je stupilo na snagu rešenje o zabrani okuplјanja i ograničenom prometu goveda zbog pojave bolesti kvrgave kože, do dana 03.08.2016. godine veterinarska inspekcija Raškog upravnog okruga, vršeći kontrolu prometa životinja po pozivu Ministarstva unutrašnjih poslova i vojnih veterinara sa punkta u Bogutovcu, kao i vršeći prijem pošilјki goveda u karantin po rešenjima veterinarskih inspektora iz drugih okruga, izvršila je ukupno 23 službene kontrole pošilјki životinja u opštinama Kralјevo, Raška, Novi Pazar i Tutin i tom prilikom je naložila sprovođenje karantinskih mera za ukupno 118 goveda zbog nepravilnosti utvrđenih kod ukupno 15 pošilјki.

Jedna pošilјka od 15 nevakcinisanih junadi, koju je pratila odgovarajuća dokumentacija zatečena je u zaraženom području opštine Kralјevo i upućena na klanje u klanicu u Novom Pazaru.

Dana 01.08. 2016. posle opsežne akcije policije u opštini Raška, a po nalogu veterinarskog inspektora u karantin za unutrašnji promet iz Raške upućene su dve pošilјke od ukupno 19 goveda poznatih vlasnika , kao i jedna pošilјka od 15 goveda (6 junadi i 9 krava) nepoznatog vlasnika, koja je, u trenutku kontrole zatečena u naselјu Medare u Bilјanovcu, opština Raška. Po pozivu policijskih službenika veterinarski inspektor je kontaktirao zamenika javnog tužioca, a zatim u cilјu zaštite dobrobiti životinja, goveda su kamionom angažovanim od strane vlasnika karantina transportovane do objekata karantina u Konarevu, opština Kralјevo, gde su zbrinuta i stavlјena pod veterinarski nadzor.

Od dana proglašenja opštine Kralјevo zaraženim područjem, 18.07.2016., u karantinu se, od strane nadležne veterinarske stanice vrši vakcinacija protiv bolesti kvrgave kože svih prispelih neobeleženih i obeleženih nevakcinisanih grla, koja se nakon najmanje sedam dana od vakcinacije ili sprovođenja svih drugih propisanih mera upućuju na klanje u odobrene klanice u zaraženom ili ugroženom području.

Protiv 9 lica podnete su ili je u postupku podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka, odnosno krivičnih prijava u zavisnosti od važećih propisa o prometu i stupanja na snagu rešenja o zaraženim i ugroženim područjima. Protiv ostalih 5 lica postupke će voditi nadležni veterinarski inspektori u skladu sa mestom izvršenja prekršaja.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional