OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

U petak 5.8.2016. godine, u Privrednoj komori Srbije održan je sastanak predstavnika veterinarskih službi zemalјa Zapadnog Balkana, na kome je analizirana trenutna epizootiološka situacija izazvana pojavom bolesti kvrgave kože (nodularni dermatitis, Lumpy skin disease, LSD) na području Balkana. Takođe, analizirane su mere prevencije i kontrole koje se primenjuju u zaraženim područjima, kao i posledice na zdravlјe i dobrobit životinja, stočarstvo i industriju hrane, nacionalni i međunarodni promet goveda i proizvoda poreklom od goveda.

Konstatovano je da se nakon prenošenja bolesti iz Afrike i Turske na evropski kontinent, nodularni dermatitis veoma brzo proširio na pojedina područja Balkana i doveo do izbijanja bolesti u Grčkoj, Bugarskoj, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Srbiji i Kosovu*.

 

Zahvalјujući pomoći od strane EU u vidu brze isporuke određenih količina vakcine protiv LSD veterinarskim službama u pogođenim područjima, kao i nabavkama vakcina koje su sprovele nadležne službe u većini država, brzo je započeta vakcinacija pogođenih područja koja je dovela do usporavanja širenja bolesti i zaštite zdravlјa goveda. Na sastanku su prikazani i rezultati vakcinacije koja se sprovodi u pogođenim zemlјama. Preneta je i informacija da je Hrvatska obezbedila određenu količinu vakcine i da će naredne nedelјe započeti preventivnu vakcinaciju u rizičnim županijama. Bosna i Hercegovina nema zabeležen ni jedan sučaj ali sprovodi preventivne mere i jačanje kapaciteta veterinarske službe za adekvatno reagovanje.

Svetska zdravstven organizacija (OIE), Organizacija za hranu i polјoprivredu (FAO) i Evropska unija posredstvom Opšteg okvira za naročito opasne zarazne bolesti (GF-TADs), pruža značajnu tehničku i stručnu pomoć ne samo pogodjenim već i ugroženim državama, posebno nakon formiranja Regionalne ekspertske grupe za Jugoistočnu Evropu (Regional Standing Group of Expert on Lumpy Skin Disease for South East Europe, SGE-LSD <https://web.oie.int/RR-Europe/eng/Regprog/en_GF_TADS%20-%20Standing%20Group%20LSD.htm> ). Ovo telo će nastaviti da u narednom periodu intezivno radi na proceni situacije i pronalaženju najbolјih rešenja za dalјu pomoć. Zakazan je niz aktivnosti i sastanaka veanih za LSD koji će se održavati do kraja godine.

Učesnici sastanka usaglasili su pozicije koje se odnose na zajednički rad kada su u pitanju mere prevencije i kontrole ove opake bolesti, kao i usaglašavenje uslova za promet goveda i proizvoda poreklom od goveda, posebno na području CEFTA. Stručni timovi će raditi na pripremi modela međunarodnih veterinarskih sertifikata i odgovaajućih propisa, ali i drugim stručnim i tehničkim pitanjima.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional