OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Plan sprovođenja nadzora na avijarnu influencu u populaciji živine i divljih ptica na teritoriji Republike Srbije 

Prilozi nadzor avijarna influenca 

 

Informacija o uslovima za uvoz živine, ptica i proizvoda živinskog porekla povodom pojave Avijarne inluence u evropskim zemljama

Informacija o pojavi Avijarne influence(Ptičijeg gripa) u evropi   

Tabela žarišta


Avijarna influenca - Uputstvo za živinare

Avijarna influenca - Informacije za veterinare

Avijarna influenca - Liflet

Rešenje o proglašenju zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti Avijarne influence 

Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti avijarna influenca u Republiku Srbiju 

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti avijarna influenca, kao i načinu njihovog sprovođenja, "Sl. glasnik RS", br. 7/10

Naredba o izmeni Naredbe o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti ptica avijarna influenca u Republiku Srbiju

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional