PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Dana 13.03.2017. godine, Uprava za veterinu je pokrenula postupak javne nabavke dobara - Vakcina protiv bolesti kvrgave kože goveda, broj 404-02-105/2017-05.

Poziv za podnošenje ponuda može se preuzeti ovde.

Invitation for Bids in the open procedure can be downloaded here.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti ovde.

Izmena konkursne dokumentacije može se preuzeti овде.

Izmena 2 konkursne dokumentacije može se preuzeti овде.

Informacije u vezi sa pripremanjem ponude može se preuzeti ovde.

Odluka o dodeli ugovora može se preuzeti ovde.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru može se preuzeti ovde.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional