OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Plan nadzora i dijagnostičkih ispitivanja na afričku kugu svinja (AKS) kod domaćih svinja u zaraženom i ugroženom području
Rešenje o proglašenju zaraženog i ugroženog područja od AKS

Plan i način vršenja monitoringa na KKS i AKS kod divljih svinja u 2020.i 2021.godini

Prilog 1 - Obrazac za uzorkovanje i slanje materijala na laboratorijsko ispitivanje na KKS i AKS kod divljih svinja

Prilog 2 - Plan uzorkovanja na KKS po lovištima za 2020/2021.godinu

Prilog 3 - Plan uzorkovanja na AKS po lovištima za 2020/2021.godinu

Prilog 4 - Obrazac za prikupljanje podataka o lovištima

Rešenje o zaraženim područijem AKS
Globalna kontrola bolesti afrička kuga svinja GF-TADs inicijativa  2020-2025
Plan aktivnog nadzora KKS i AKS
Izmena i dopuna plana AKS i KKS
Rešenje Borski upravni okrug
Rešenje Pirotski upravni okrug
Rešenje Zaječarski upravni okrug
Rešenje AKS Bor
Rešenje AKS Pirot

Rešenje o ukidanju  - Grad Beograd 323-02-07638/2019-05/5

Rešenje o ukidanju  - Grad Beograd 323-02-07638/2019-05/6

Rešenje o ukidanju  - Podunavski okrug 323-02-07638/2019-05/7

Rešenje o ukidanju  - Podunavski okrug 323-02-07638/2019-05/8

Rešenje o proglašenju zaraženog i ugroženog područja od AKS

Plan nadzora i dijagnostičkih ispitivanja na Afričku kugu svinja(AKS) kod domaćih svinja u Republici Srbiji

Naredba o izmenama i dopunama Naredbe o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana) u Republiku Srbiju (Službeni glasnik RS broj 58/19 od 16. avgusta 2019 godine)
Rešenje AKS Rabrovac
Rešenje AKS Kusadak
Rešenje AKS Velika Krsna
Informacija o održanim radionicama i obukama na temu AKS u organizaciji regionalnog FAO projekta EU
Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti Afričke kuge svinja (Pestis suum africana) u Republiku Srbiju (Sl. glasnik RS br. 6/19)
Video uputstvo o Afričkoj kugi svinja
Priručnik o bolesti afrička kuga svinja kod divljih svinja i merama biosigurnosti tokom lova

Pravilnik o merama za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti afričke kuge svinja, "Sl. glasnik RS", br. 32/10

Pravilnik o utvrđivanju plana upravljanja kriznim situacijama („Službeni glasnik RS”, broj 90/15)
 

Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla., načinu sprovođenja službene kontrole i samokontrole, kao i uslovima tza stočna groblja i jame grobnice („Službeni glasnik RS”, brojevi 31/11, 97/13, 15/15 i 61/17)

Operativni  priručnik za sprovođenje kriznog plana za kontrolu i suzbijanje zarazne bolesti afrička kuga svinja

Naredba o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja zarazne bolesti afričke kuge svinja u Republiku Srbiju (Sl. glasnik RS br. 40/14)

Afrička kuga svinja - Uputstvo za vlasnike

Afrička kuga svinja - Brošura za lovce

Priručnik za veterinare o afričkoj kugi svinja

Afrička kuga svinja -Obaveštenje za granične prelaze

AKS FAO - Priručnik za veterinare

AKS FAO priručnik za veterinare detekcija i dijagnoza

Zapisnik o izvršenoj kontroli i popisu svinja  na gazdinstvu, prilog broj IV-1 Operativnog priručnika

Izveštaj o epizootiološkom ispitivanju u slučaju sumnje na pojavu AKS, prilog broj IV-2 Operativnog priručnika

Izveštaj o epizootiološkom ispitivanju u slučaju pojave bolesti AKS, prilog broj IV-4  Operativnog priručnika

Образац за узорковање, прилог број IV-3 Оперативног приручника

Kliničko ispitivanje na afričku kugu svinja pre odobrenja za premeštanje svinja sa gazdinstva ili upućivanja na klanje, prilog broj IV-5 Operativnog priručnika

Kliničko ispitivanje svinja na AKS pre ukidanje mera koje se primenjuju u području zaražene/ugrožene zone, prilog broj IV-6 Operativnog priručnika

Rešenje o merama na zaraženom i ugroženom području, prilog broj IV-7 Operativnog priručnika

Rešenje sa merama na zaraženom gazdinstvu, prilog broj IV-8 Operativnog priručnik 

Rešenje o obrazovanju komisije za procenu štete

Obrazac obaveštenja o osnivanju regionalnog i lokalnog kriznog centra  

Obaveštenje za javnost u vezi pojave afričke kuge svinja broj

Uputstvo za izradu dezinfekcinih barijera, prilog II Operativnog priručnika

Izjava lica koja su boravila na zaraženom gazdinstvu, prilog III Operativnog priručnika

Potvrda o preuzimanju sporednih proizvoda životinjskog porekla

biosigurnost

uputstvo odgajivacima

biosigurnost

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional