PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Dana 19.10.2017. godine, Uprava za veterinu je pokrenula postupak javne nabavke usluga - održavanje i razvoj softverskih aplikacija informacionog sistema (AIMCS, VetUp, BI), broj 404-02-88/2017-05.

Poziv za podnošenje ponuda može se preuzeti ovde.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti ovde.

Pitanje i odgovor

Pitanja i odgovori

Izmena konkursne dokumentacije može se preuzeti ovde.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda može se preuzeti ovde.

Pitanja i odgovori

Odluka o obustavi postupka JN-O17/2017 može se preuzeti ovde.

Obaveštenje o obustavi postupka JN-O17/2017 može se preuzeti ovde.

 

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional