OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Tražena reč: Ukupno je pronađeno 12 rezultata.
Tag: Управа Redosled
    Plan sprovođenja monitoringa efikasnosti oralne vakcinacije lisica i dgugih divljih mesojeda protiv besnila u Republici Srbiji ...
Plan nadzora i dijagnostičkih ispitivanja na afričku kugu svinja (AKS) kod domaćih svinja u zaraženom i ugroženom području Rešenje o progl...
Artritis i encefalitis koza (AEK) Preporuke uzgajivačima koza za suzbijanje artritisa i encefalitisa koza ...
Vakcina protiv bolesti plavog jezika - suspenzija za inekciju BLUEVAC-4G(1x100 ml) Vakcina protiv bolesti plavog jezika - suspenzij...
Plan sprovođenja nadzora na avijarnu influencu u populaciji živine i divljih ptica na teritoriji Republike Srbije  Prilozi nadzor avijarna influenca    Informaci...
Kontakt telefon Nacionalnog kriznog centra - 011/311-7100 Plan sprovođenja nadzora bolest ND Prilozi sprovođenja nadzora bol...
INFORMATOR O RADU Informator o radu Uprave za veterinu Ministarstva polјoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pris...
Tagovi: Управа
Uprava za veterinu Adresa: SIV 3, Omladinskih brigada 1, 11070  Beograd 27 v.d. direktora: Emina Milakara e-mail:  vetuprava@minpolj.gov.rs  KABINET DIREKTORA: S...
Tagovi: Управа
Uprava za veterinu Inspekcija okrug Granični prelazi ...
Tagovi: Управа
Okrug Prezime i ime Telefon/faks E-mail Grad Beograd L...
Uprava za veterinu osnovana je 2004. godine u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Uprava za veterinu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva p...
Tagovi: Управа
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional