OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Tražena reč: Ukupno je pronađeno 27 rezultata.
Tag: Здравствена заштита Redosled
Postupak upisa u Registar ovlašćenih obeleživača Odgajivačke organizacije i fizička lica zainteresovana za upis u Registar ovlašćenih obeleživača podnose zahtev Ministars...
1. Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda 2. Obeležavanje i vakcinacija kućnih ljubimaca
OBELEŽAVANJE, REGISTRACIJA I PRAĆENJE KRETANJA GOVEDA - NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA -   1. Da li sam u obavezi da registrujem gazdinstvo na kojem se goveda, u C...
Zdravstvena zaštita divljači Objekti za držanje životinja - divljači   Objekti za privremeno skladištenje odst...
Potrebna dokumenta za odobravanje/registraciju objekata za držanje,uzgoj i promet životinja:   Farme (osim kokošaka nosilja) Fa...
Obaveštenje o načinu unosa podataka o obeleženim mačkama u Vet-up
Odeljenje za dobrobit životinja obavlja poslove koji se odnose na: praćenje dobrobiti životinja i pripremu smernica iz oblasti dobrobiti i dobrog postupanja sa životinjama; ...
Odsek za epizootiologiju obavlja poslove koji se odnose na: učestovanje u pripremi dugoročne strategije, programa mera i posebnih programa zdravstvene zaštite domaćih i divl...
Odeljenje za zdravstvenu zaštitu, dobrobit i sledljivost životinja obavlja poslove koji se odnose na: učestvovanje u pripremi dugoročne strategije zdravstvene zaštite...
Grupa za obeležavanje i sledljivost životinja obavlja poslove koji se odnose na: pripremu programa obeležavanja životinja; vođenje centralne baze o obeleže...
NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA   1. Otvaranje naloga u VetUp-u i AIR-u Ukoliko je potrebno otvoriti nalog u jednoj od aplikacija veterinarskog informacionog sistema...
IZVEŠTAJ SA ODRŽANIH OBUKA „INOVACIJE SISTEMA OBELEŽAVANJA I REGISTRACIJE SVINJA“   Novim Pravilnikom o načinu obeležavanja i registracije svinja, kao i o slu...
Klikni mišem na sliku pasoša ako želiš da pogledaš u pdf formatu
  Ušne markice su napravljene prema zahtevima Evropske unije Svaka ušna markica sadrži: Kod Republike...
Obeležavanje i registracija životinja, kao i praćenje kretanja životinja čini jedan od osnovnih preduslova u zaštiti zdravlja životinja, a samim tim i zdravlja ljudi, jer omoguć...
    1. аprilа 2013. gоdinе је zаvršеnо priјаvlјivаnjе tј. оbnоvа rеgistrаciје  pоlјоprivrеdnih gаzdinstаvа...
    Svi kopitari na teritoriji Republike Srbije moraju da budu obeleženi. Obeležavanje i registracija se sastoji od sledećih elemenata:...
      Način i postupak štampanja potvrda i unosa podataka u novu aplikaciju za obeležavanje i registraciju svinja može se preuz...
      Kampanja obeležavanja ovaca i koza započeta je u septembru 2006. godine. U međuvremenu je obele...
Kampanja obeležavanja i registracije goveda započeta je 2003.godine u okviru projekta finansiranog od strane Evropske agencije za rekonstrukciju. Od početka kampanje obeležavanja i r...
Registar na gazdinstvu jeste poseban dosije odnosno skup dokumenata u kome vlasnik, odnosno držalac životinja evidentira sve događaje na gazdinstvu vezane za obeležavanje i praćenje kret...
  Razvoj sistema obeležavanja i registracije životinja započet kampanjom obeležavanja i registracije goveda uz podršku projekta finansiranog od strane Evropske unije &ldq...
    Obeležavanje i registracija životinja omogućava uvek dostupnim informacije kao što su:     ...
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional