OBAVEŠTENJE O NALAZU STRUVITA U FILETIMA SKUŠE IZ HRVATSKE


Državni inspektorat Republike Hrvatske objavio je informaciju za potrošače o opozivu proizvoda Adriatic Queen, „Skuša fileti u maslinovom ulju“ , težine 105 g, broj lota  L12/03/20 V4,  zbog postojanja mogućnost pojave kristala “struvita”, proizvođača  “Sardina d.o.o” , Postira, Hrvatska. Kristali struvita nastaju spajanjem prirodnih, normalnih sastojaka mesa svih morskih plodova nakon što se riba sterilizuju u konzervi. Struviti ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi, jer se rastvaraju u želucu i ne akumuliraju u organizmu kao štetne materije. Medjutim, kako ovi kristali mogu biti veličine i do 1 cm i podsećaju na staklo, mogu dovesti, naročito kod mlađe populacije, do mehaničkog oštećenja usne duplje i gornjih organa za varenje. Prema informacijama iz RASFF Hrvatska, sporni lot je stavljen na tržište Češke i Slovačke. Istragom sprovedenom u Srbiji, utvrđeno je da se sporni lot konzerve skuše ne nalazi se u ovom trenutku u prometu na teritoriji Republike Srbije.

OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

 

OBAVEŠTENJE O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA IMENOVANIM ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Rešenjem Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj 119-01-56/2/2017-09 od 01.08.2017. godine, imenovani su sledeći državni službenici iz delokruga Ministarstva – Uprave za veterinu, za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:

Ivana Lazić, državni službenik Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i

Tanja Simović, državni službenik Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao lice koje će menjati državnog službenika Ivanu Lazić,  u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.


Rešenje je stupilo na snagui proizvodi pravno dejstvo od 07. 08. 2017. godine a Rešenje broj 119-01-375/2/1/2016-09 od 17. 11. 2016. godine, stavlјeno je van snage.

OBAVEŠTENJE O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA IMENOVANIM ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Rešenjem Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, broj 119-01-375/2/1/2016-09 od 17. 11. 2016.godine, imenovanisusledeći državni službenici iz delokruga Ministarstva – Uprave za veterinu, za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:

Ana Milekić, državni službenik Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, za ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i

Budimir Plavšić, državni službenik Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine,kao lice koje će menjati državnog službenika Anu Milekić,  u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

Rešenje je stupilo na snagu 21. 11. 2016.godine.

OBAVEŠTENJE O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA IMENOVANIM ZA POSTUPANJE PO ZAHTEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Rešenjem Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, broj 119-01-375/2/2016-09 od 02.09.2016.godine, imenovani su sledeći državni službenici iz delokruga Ministarstva – Uprave za veterinu, za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:

Danijela Milosavlјević Ostojić, šef Odseka za pravne, opšte i finan.materijalne poslove, za ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja i

Budimir Plavšić, načelnik Odelјenja za zdravstvenu zaštitu i zaštitu dobrobiti životinja, kao lice koje će menjati državnog službenika Danijelu Milosavlјević Ostojić, u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.

Rešenje je stupilo na snagu 09.09.2016.godine.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional