OBAVEŠTENЈE U VEZI SA PODNOŠENЈEM ZAHTEVA UPRAVI ZA VETERINU


Obaveštavamo vas da počev od 18.05.2020. godine podnošenja zahteva Upravi za veterinu će se isključivo vršiti putem pošte ili podnošenjem zahteva na pisarnici Uprava za zajedničke poslove republičkih organa,Vlada Republike Srbije, Omladinskih brigada br.1 Novi Beograd, elektronsko podnošenje zahteva prestaje na osnovu prestanka važenja vandrednog stanja u Republici Srbiji.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Kontakti Uprava za veterinu

Uprava za veterinu

Adresa: SIV 3, Omladinskih brigada 1, 11070  Beograd 27

v.d. direktora: Emina Milakara

e-mail:  vetuprava@minpolj.gov.rs 

KABINET DIREKTORA: Snežana Eremić

Tel/Faks: 011 2602-320 e-mail: vetuprava@minpolj.gov.rs

 

ODELJENJE ZA ZDRAVLJE ŽIVOTINJA

 

Načelnik odeljenja

Boban Đurić, Viši savetnik

e-mail:  boban.djuric@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 3131971

 

Odsek za epizootiologiju

 

Šef odseka

Tatjana Labus, Samostalni savetnik

e-mail:  tatjana.labus@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 3117536

 

Centar za krizno planiranje i upravljanje naročito opasnim zaraznim bolestima

 

Rukovodilac centra

Saša Ostojić, Samostalni savetnik

e-mail:  sasa.ostojic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 3117100

 

ODELJENJE ZA VETERINARSKO JAVNO ZDRAVSTVO

 

Načelnik odeljenja

Tamara Bošković, Viši savetnik

e-mail: tamara.boskovic@minpolj.gov.rs

Tel.:   011 3117657

 

Odsek za registraciju i odobravanje objekata za proizvodnju i promet hrane i razvoj i uspostavljanje sistema bezbednosti hrane životinjskog porekla

 

Šef odseka

Ljiljana Ivanjac, Viši savetnik

e-mailljiljana.ivanjac@minpolj.gov.rs

Tel.:   011 2604 884

 

Grupa za za registraciju i odobravanje objekata za proizvodnju i promet hrane za životinje i razvoj, uspostavljanje i održavanje sistema za upravaljenje sporednim proizvodima životinjskog porekla

 

Rukovodilac grupe

Slavica Nikolić-Stajković, Samostalni savetnik

e-mail: slavica.nikolic-stajkovic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 2604629

 

ODELJENJE ZA DOBROBIT ŽIVOTINJA I VETERINARSKU DELATNOST

 

Načelnik odeljenja

Maja Andrijašević, Viši savetnik

e-mail:  maja.andrijasevic@minpolj.gov.rs

    Tel.:   011 3117315

 

Grupa za dobrobit životinja

 

Rukovodilac grupe

Ivana Lazić, Samostalni savetnik

e-mail:  ivana.lazic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 3117538

 

Odsek za veterinarsku delatnost

  Šef odseka

Stanislava Kuzmić, Samostalni savetnik

e-mail:  stanislava.kuzmic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 2699920

 

ODELJENJE VETERINARSKE INSPEKCIJE

 

Načelnik odeljenja

Zoran Ivanović, Viši savetnik

e-mail:  zoran.ivanovic@minpolj.gov.rs

e-mailvetinspekcija@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 2605630

 

Grupa veterinarske inspekcije za zdravstvenu zaštitu i dobrobiti životinja

 

Rukovodilac grupe

Olivera Vukelić, Samostalni savetnik

e-mail:  olivera.vukelic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 2607348

 

Grupa veterinarske inspekcije za kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane i sporednih proizvoda životinjskog porekla

 

Rukovodilac grupe

Dragan Macić, Samostalni savetnik

e-mail:  dragan.macic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 2145395

 

Grupa veterinarske inspekcije u izvoznim objektima

 

Rukovodilac grupe

Marko Bjekić, Samostalni savetnik

   email: bjekic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 2145395

 

Grupa za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole proizvodnje i prometa lekova  i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini, hrane za životinje i medicirane hrane za životinje

 

Rukovodilac grupe

Vladimir Raketić, Samostalni savetnik

e-mail:  vladimir.raketic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 3117548

 

ODELJENJE GRANIČNE VETERINARSKE INSPEKCIJE

 

Načelnik odeljenja

Slađana Panić Srdić, Viši savetnik

e-mail:  sladjana.panicsrdic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 2602774

 

ODELjENjE ZA MEĐUNARODNI PROMET I SERTIFIKACIJU

 

Načelnik odeljenja

Maja Nikolić, Viši savetnik

e-mail:  maja.nikolic@minpolj.gov.rs

Tel.:    011 3196011

 

Grupa za sertifikaciju i usklađivanje veterinarsko-sanitarnih mera

 

Rukovodilac grupe

Sandra Barić, Samostalni savetnik

e-mail: sandra.baric@minpolj.gov.rs

Tel:    011 2602634

 

ODSEK ZA PRAVNE, OPŠTE I FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE

Šef odseka

Danijela Milosavljević Ostojić,Diplomirani pravnik

e-mail:
danijela.ostojic@minpolj.gov.rs
Tel :   011/311-7476

   
   

 Miloš Oravec, Diplomirani pravnik

     Marija Grbić, Diplomirani ekonomista

  Ines Miljković, Diplomirani pravnik

                

     e-mail:  milos.oravec@minpolj.gov.rs

                                                        marija.grbic@minpolj.gov.rs

                  ines.miljkovic@minpolj.gov.rs

     Tel.:    011 3114467

Tagovi: Управа

 

Afrička kuga svinja

RASFF

ovlasceni

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Program mera 2014

Informacije od javnog znacaja

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional