O Upravi za veterinu

Štampa

Uprava za veterinu osnovana je 2004. godine u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Uprava za veterinu, kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove koji se odnose na: zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja i veterinarsko javno zdravstvo; obezbeđivanje sistema za upravljanje rizicima u proizvodnji i prometu hrane i proizvoda životinjskog porekla i hrane za životinje; veterinarsko-sanitarnu kontrolu u proizvodnji i prometu životinja, proizvoda, sporednih proizvoda životinjskog porekla, reproduktivnog materijala i drugih organizama i predmeta kojima se može preneti zarazna bolest, hrane za životinje i komponenti za proizvodnju hrane za životinje; registraciju, odobravanje i kontrolu rada objekata za proizvodnju hrane životinjskog porekla; kontrolu objekata za proizvodnju hrane za životinje i neškodljivo uklanjanje leševa i otpadaka životinjskog porekla, kao i objekata za njihovu preradu; kontrolu prizvodnje i prometa veterinarskih lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini; veterinarsku zaštitu životne sredine; objedinjavanje sistema baza podataka, registara i veterinarskih informacionih sistema; praćenje i usklađivanje nacionalnih propisa iz oblasti veterinarstva; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

U Upravi za veterinu se obrazuju sledeće uže unutrašnje jedinice:

1. Odeljenje za zdravstvenu zaštitu i zaštitu dobrobiti životinja;

2. Odsek za registraciju veterinarskih organizacija i veterinarske usluge;

3. Odeljenje za odobravanje i registraciju objekata za proizvodnju, promet i skladištenje hrane i hrane za životinje i veterinarsko javno zdravstvo;

4. Odeljenje za sertifikaciju, međunarodni promet i usklađivanje veterinarsko sanitarnih uslova za uvoz i tranzit pošiljaka;

5. Odsek za pravne, opšte i finansijsko materijalne poslove;

6. Odeljenje za poslove inspekcijskog nadzora i kontrole;

7. Odeljenje veterinarsko sanitarne kontrole na graničnim prelazima;

 

Uprava za veterinu - organigram

Tagovi: Управа

 
Go Back